Ostalo

Višje cene bencina ter nižje cene dizla in kurilnega olja

Ob nespremenjenih trošarinah najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od danes, 23. aprila 2024, do vključno ponedeljka, 6. maja 2024, znašajo 1,560 evra za liter bencina, 1,527 evra za liter dizelskega goriva in 1,170 evra za liter kurilnega olja.
Cena litra neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) je ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,45824 evra, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju višja in znaša 1,560 evra na liter (pred spremembo 1,542 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 78,00 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po ocenah za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,622 evra na liter.

Liter dizla je, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,42538 evra, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju cenejši, in sicer cena znaša 1,527 evra (pred spremembo 1,542 evra), kar pri 50-ih litrih znese 76,35 evra. Če vlada ne bi regulirala cen dizla in hkrati potrošnikov oprostila plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po ocenah za liter dizla bilo treba odšteti okoli 1,602 evra.

Prav tako je cenejši liter kurilnega olja, ki je, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,15085 evra, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,170 evra (pred spremembo 1,180 evra na liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.170 evrov (brez prevoza). Če vlada ne bi regulirala cen kurilnega olja in upoštevala vseh v preteklosti veljavnih davkov in prispevkov, bi bilo treba odšteti okoli 1,267 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.267 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 97 evrov.