Ostalo

V Lendavi se je podražilo daljinsko ogrevanje, a …

Konec septembra je Stanovanjsko podjetje Lendava d.o.o. s strani Petrola Geoterm, ki skrbi za ogrevanje praktično vseh večstanovanjskih zgradb na območju Lendave, prejelo obvestilo o zvišanju cen ogrevanja. Pri večini je to vzbudilo negodovanje, mi pa smo včeraj preverili, zakaj višja cena.
Petrol Geoterm, ki skrbi za daljinsko ogrevanje praktično vseh večstanovanjskih zgradb in nekaj javnih objektov, je upravnika Stanovanjsko podjetje Lendava d.o.o. koncem septembra obvestil, da se bo z oktobrom zvišala cena ogrevanja. Jasno je, da uporabnikom to ni po godu, a je jasno tudi, da vrnitev na minulo ceno ogrevanja ne bo možna.

Podjetje Petrol Geoterm je namreč bil primoran, na poziv Agencije za družbo podati novo vlogo za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote, v katerem je upoštevan tarifni sistem, skladen s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski sistem toplote na geografskem območju občine Lendava. Agencija je soglasje k izhodiščni ceni podala avgusta, nove tarifne postavke pa so pričele veljati s prvim oktobrom.

V praksi torej to pomeni, da je Petrol Geoterm zaračunaval nižje cene ogrevanja, kot bi to sicer bil primoran, saj je po pogodbi to lahko počel dve leti, po preteku tega obdobja pa je ceno moral uskladiti. Z zvišanjem cen je tako uskladil cene z zahtevami Agencije za energijo, zvišanju cen pa se Petrol Geoterm ni mogel upreti. Izvod dopisa je prejela tudi Občina Lendava, poraja pa se vprašanje, ali bi o višanju cen moral soglasje podati tudi občinski svet? Ne. Ta samo potrjuje program izvajalca za prihodnje leto. Cene določa pristojni organ, Agencija za energijo, katerega odločitve so končne.

Igor Kolenko, Stanovanjsko podjetje Lendava: “Petrol Geoterm je dvignil cene na podlagi že odobrene cene s strani Agencije za energijo, vendar še vedno ni dosegel maksimalne odobrene cene za fiksni del, ki je bila potrjena ob dodeljeni koncesiji. Sprememba cene je glede na prejšnjo zelo visoka, saj je višja za 13,4 %. Koncesionar ni ravnal protizakonito, niti v nasprotju s koncesijsko pogodbo. Dvig cene je torej legalen, zakonit, ni pa prijeten, saj bi lahko bil postopen in usklajen s predstavniki odjemalcev.”