Ostalo

Vinogradniki, pred vami so zaključna škropljenja

Večina zgodnjih sort vinske trte je trenutno v fenološki fazi barvanja oz. mehčanja jagod, medtem, ko so pozne sorte v fenološki fazi: začetek zorenja jagod. Nevarnost novih okužb s peronosporo vinske trte je v tem obdobju zaradi minulih visokih temperatur majhna, a se lahko kaj hitro pripeti.
Nevarnost novih okužb s peronosporo vinske trte je v tem obdobju zaradi minulih visokih temperatur majhna. Letina je hitra, dejansko opažamo, da so nekatere sorte že skorajda za zobati. Za zaključna škropljenja se lahko uporabijo bakrovi pripravki, a lahko pri teh pripravkih na “aromatičnih” sortah (npr. Sauvignon) vinske trte po podatkih iz strokovne literature prihaja do vpliva na arome, zato lahko namesto bakrovih pripravkov proti peronospori vinske trte uporabite pripravke, ki imajo krajšo karenčno dobo.

Proti oidiju vinske trte lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla. Pri temperaturah zraka nad 28°C je pri uporabi močljivih žvepel potrebna previdnost zaradi možnega pojava fitotoksičnosti. V primeru napovedi pojava večdnevnih padavin se pred začetkom padavin pri sortah, ki so v fenološki fazi “začetek mehčanja jagod” priporoča uporaba “botriticidov” proti sivi grozdni plesni – botritisu ob upoštevanju karenčne dobe.

Pri uporabi botriticidov priporočamo škropljenje samo v coni grozdja (v tem primeru zadostuje polovični odmerek), pri čemer mora biti cona grozdja dobro omočena.

Neurja in toče?

V primeru pojava neurij in toče v tem času priporočajo uporabo bakrovih pripravkov ter dodajanje foliarnih gnojil. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.