Ostalo

VIDEO, FOTO: V Lendavi se je mudil minister za infrastrukturo, dr. Gašperšič

V sklopu obiskov na terenu je bil minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič včeraj na delovnem obisku v Prekmurju. Obiskal je občine Razkrižje, Veržej, Križevce in Lendavo. Župani občin so srečanje zaključili na razglednem stolpu Vinarium, kjer sta minister dr. Gašperšič in župan občine Lendava, mag. Balažek, podala izjavi za medije.

Najprej si je z županom Občine Razkrižje Stankom Ivanušičem ogledal, kako poteka začetek gradbenih del na cesti od mejnega prehoda Gibina proti Razkrižju. Tam je predvidena rekonstrukcija ceste s pločniki za pešce v dolžini več kot dva kilometra, od mejnega prehoda Gibina do križišča s cesto Ljutomer-Črenšovci. Minister je napovedal, “da bodo dela v vrednosti slabega milijona in pol zaključena decembra letos”. Ob tem je še spomnil, da so bila na območju občine v lanskem letu izvedena vzdrževalna dela v vrednosti preko 134 tisoč evrov.

Nato si je minister skupaj z županom Občine Veržej Slavkom Petovarjem in županom Občine Križevci Brakom Belcem ogledal pričetek obnove kilometer in pol dolge državne ceste Bratonci-Križevci. Nadgradnja vozišča bo vključevala obnovljeno prometno signalizacijo ter dvig obstoječih smernikov in prometnih znakov ter čiščenje obcestnih zemeljskih jarkov in ureditev bankin. Vrednost gradbenih del znaša skoraj 400 tisoč evrov. V načrtu tudi izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske poti med naseljema.

Minister Gašperšič je dejal, da so bila sicer v lanskem letu v Križevcih izvedena vzdrževalna dela cest v višini skoraj 180 tisoč evrov. Preplastitev in sanacija ceste Križevci-Žihlava, gre za več kot dva kilometra, je zaključena, vrednost del je skoraj 400 tisoč evrov. Na območju Občine Veržej pa so bila v letu 2016 izvedena vzdrževalna dela v vrednosti skoraj 24 tisoč evrov.

Projektna dokumentacija za obnovo osem kilometrov ceste Sveti Jurij-Križevci je že pripravljena. Projekt vključuje tudi izgradnjo pločnikov ter ukrepov za umirjanje prometa skozi naselja Ključarovci, Lukavci, Logarovci in Berkovci ter enostranske dvosmerne kolesarske poti. Vrednost investicije znaša preko 16 milijonov evrov, izvedba pa bo razdeljena na štiri etape. Minister je napovedal, da bodo predvidoma še letos pridobljena vsa potrebna zemljišča za izgradnjo skozi naselji Ključarovce in Lukavce, v letu 2018 pa je predviden začetek gradnje. V naslednjem letu naj bi začeli z odkupi zemljišč od naselja Ključarovci do naselja Berkovci.

Lendava

Sledil je obisk Občine Lendava, kjer sta si minister dr. Peter Gašperšič in župan Anton Balažek ogledala zaključek sanacije ceste Lendava-Petišovci v vrednosti skoraj 400 tisoč evrov. Poleg ureditve vozišča in odvodnjavanja je investicija vključevala še obnovitev prometne opreme in signalizacije. V sklopu sanacije so bili urejeni tudi obstoječi dovozi lokalnih cest ter dostopi do kmetijskih zemljišč, v okviru rednega vzdrževanja cest pa so bila lani v občini izvedena dela v vrednosti preko 800 tisoč evrov.

Glede obnove petih kilometrov ceste Lendava-Pince je minister dejal, da je “Direkcija RS za infrastrukturo letos pripravila sofinancerski sporazum z Občino Lendavo ter obnovila soglasja k projektni dokumentacijo. Projekt zajema tudi odvodnjavanje zalednih voda, izgradnjo enostranske dvosmerne kolesarske poti in ureditev prometne varnosti skozi naselja Čentiba, Dolina in Pince. V letu 2017 in 2018 je predvidena izdelava parcelacijskega načrta, obnova katastrskega načrta in pridobitev zemljišč. Iz tega razloga je gradnja načrtovana po letu 2018, vrednost investicije pa naj bi znašala preko 6 milijonov evrov.”

Obisk je minister zaključil  s srečanjem z župani občin Lendava, Razkrižje, Veržej, Križevci na razglednem stolpu Vinarium.

VIDEO: Izjava ministra dr. Gašperšiča in župana občine Lendava, mag. Balažka