Sveže

VIDEO: 9. redna seja občinskega sveta občine Lendava

Minuli petek se je v veliki dvorani lendavske mestne hiše odvijala 9. redna seja občinskega sveta občine Lendava. Zanimanje javnosti in medijev je bilo veliko, saj so v drugi točki obravnavali migrantsko problematiko.

Zasedanje minulega občinskega sveta se je pričelo kar z drugo točko dnevnega reda, tema katere je bila migrantska problematika in predvsem težava odprtega režima namestitvenega centra. S podajanjem informacij je kot prvi pričel Boštjan Šefic, državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. Z obrazložitvijo je prikazal pot beguncev do naše države, varnostne vidike in režim v namestitvenem centru pa je pojasnil Damir Ivančič, direktor policijske uprave murska sobota. Zagotovil je, da so migranti pod budnim očesom policije in da trenutno odklonskih situacij ni. Za tem so svoja mnenja in vprašanja podali nekateri člani občinskega sveta. Povzetek si lahko ogledate v videu:

“Center z odprtim gibanjem za begunce je nesprejemljiv”

Po vprašanjih, mnenjih in podanih odgovorih so ta del zaključili z mnenjem, da center z odprtim gibanjem za begunce ni sprejemljiv. Župan Balažek je med drugim povedal, da bi v občini radi sodelovali, vendar težav ne morejo kar odmisliti, pritrdil pa je tudi mnenju svetnika Ivana Koncuta, da se s tem vsekakor povzroča določena gospodarska škoda, tudi dolgoročna, rezultat katere pa zaenkrat ni znan, pa tudi sanirat bo jo nekako potrebno. Svetniki so načeloma bili skupnega mnenja da gibanje migrantov po mestu med ljudi vnaša nelagodje in da je problematično že, če ljudje izgubijo občutek varnosti.

V Sloveniji je sicer takih migrantov, ki jih ni moč vrniti ali predati nikamor 321, od tega jih je v Lendavi od 54 ostalo kakšnih 35-40. Šefic je zagotovil, da je prioriteta varnost slovenskih državljanov, a jim gibanje omogočajo mednarodna pravila. V kolikor bi varnost v nekem trenutku res bila ogrožena, ali pa bi se pojavila kakšna odklonska dejanja, lahko policija gibanje omeji. Šefic je med drugim priznal, da je bilo premalo komunikacije predvsem z lokalnimi mediji, zaradi tega pa je prihajalo do raznih dezinformacij.

Proračun občine Lendava za leto 2016 sprejet

Občinski svet je obravnaval predlog proračuna občine za leto 2016 in ga na svoji 9. seji dne 26.2.2016 z veliko večino glasov potrdil. Višina letošnjega proračuna je dobrih enajst milijonov evrov in pol. Prvo obravnavo Proračuna je občinski svet opravil na 8. seji 22. januarja 2016 in že takrat omogočil njegovo nadaljnjo obravnavo. Pozitivno mnenje so k proračunu podali tudi občinski odbori, občina Lendava pa ostaja v vse manjši skupini slovenskih občin, ki nimajo večjih finančnih težav.

Tekoči del proračuna je predlagan v višini 6.462.076,00 €, prihodki tekočega dela proračuna pa so načrtovani v višini 6.516.843,00 €. Pri komunalni infrastrukturi, drugi javni infrastrukturi in javnih objektih so načrtovani prihodki in odhodki v višini 1.159.020,00 €. Investicijski del proračuna je najbolj negotov, saj je odvisen pretežno od sofinanciranja države in EU.

Med načrtovane investicije v navedenem investicijskem obdobju so uvrstili:

– večfunkcionalni kulturni center (knjižnica, glasbena šola, nove dejavnosti in turistična ponudba) – objekt bivše Blagovnice;
– objekt namenjen tržnici in obrtnim dejavnostim (Glavna ulica);
– center za socialne programe in socialno podjetništvo (bivša srednja šola);
– obnavljanje cest, mostov in trgov;
– nadaljevanje sanacije plazišč;
– urejanje Biosfernega območja in infrastrukture za sonaravni turizem;
– komunalno opremljanje zemljišč in investicijsko vzdrževanje objektov v kontekstu energetske prenove.

Proti sprejetju proračuna sta glasovala Ivan Koncut in Robert Požonec. Koncut je mnenja, da proračun ni dovolj dobro in podrobno razdelan ter da manjka še kar nekaj informacij, predvsem pri nameravanem nakupu osebnega vozila, Požonec pa je povedal, da se spet vlaga v zidove, delovnih mest pa ni.

Projekti SI-HU in SI-CRO

Predzadnja točka dnevnega reda so informacije o projektih, ki jih je občina podprla na razpisih SLO-HU, gre pa za projekte, ki bodo izvedeni s čezmejnim sodelovanjem. Med slednjimi se je znašla obnova lendavskega gradu, ter obnova nekdanje stavbe DOŠ II. Med drugim je bilo govora tudi o kolesarski povezavi Lendave s Porabjem. Pri projektih SI-CRO pa je bilo govora o ureditvi ceste do mejnega prehoda na Hotizi ter o projektu, ki bi prinesel korist od Hotize pa vse do Murske šume.

Volitve in imenovanja

Za direktorja podjetja Eko-Park je bil znova izvoljen trenutni direktor, Jožef Gerenčer; Igor Magdič, Peter Novak, Drago Nađ in Đanino Kutnjak pa so bili imenovani za predstavnike ustanoviteljice v svetu javnega zavoda Zavoda za turizem in razvoj Lendava.