Ostalo

Velik dosežek pomurskega kardiologa

Evropsko kardiološko združenje (ESC) je na letošnjem virtualnem kongresu 27.8.2021 predstavilo Smernice za obravnavo bolnikov z akutnim in kroničnim srčnim popuščanjem. Med avtorji je tudi prof. dr. Mitja Lainščak iz Splošne bolnišnice Murska Sobota, ki je pred tem že bil uradni recenzent treh smernic Evropskega kardiološkega združenja.
Smernice predstavljajo najpomembnejši in najbolj citirani dokument za obravnavo določene bolezni in so plod več kot dveletnega dela mednarodne skupine strokovnjakov. Skupina pregleda vso dostopno literaturo in jo prevede v priporočila za klinično prakso. Raven priporočil je odvisna od rezultatov in metodologije raziskav, stopnja dokaza pa od števila raziskav ali mnenja skupine strokovnjakov. Nacionalna združenja, tudi Združenje kardiologov Slovenije, sprejmejo smernice za implementacijo v svojih okoljih.

Tekst smernic bo objavljen v revijah European Heart Journal in European Journal of Heart Failure. Delovna skupina za srčno popuščanje pri Združenju kardiologov Slovenije bo organizirala aktivnosti za predstavitev smernic v slovenskem prostoru.

Glede na raziskavo SOBOTA-HF znaša pogostost srčnega popuščanja v Sloveniji nekaj manj kot 5 odstotkov. Letno je v Sloveniji hospitaliziranih do 20.000 bolnikov s srčnim popuščanjem, le-to pa je najpogostejši razlog za hospitalizacijo bolnikov, starejših od 65 let. Kljub napredku pri obravnavi bolnikov je srčno popuščanje še vedno povezano s slabo napovedjo, ki je slabša kot pri najbolj pogostih oblikah raka.

“Vodstvo bolnišnice dr. Lainščaku čestita ob pomembnem dosežku in mu želi še veliko uspehov pri strokovnih izzivih,” so sporočili.