Ostalo

Včerajšnja seja sveta zavoda KKC potekala v znamenju prerekanj med svetom zavoda in direktorjem zavoda dr. Albertom Halászom

Včerajšnji popoldan se je v prostorih Krone, na Glavni ulici 20, odvijala nova redna seja sveta javnega zavoda Knjižnica-kulturni center (KKC) Lendava. Seje se je tokrat prvič udeležil tudi direktor javnega zavoda dr. Albert Halász, po mnenju katerega je svet zavoda še vedno nelegitimen, programa dela, finančnega načrta za letošnje leto in poročila o poslovanju v minulem letu zaradi nepripravljenosti direktorja niso obravnavali in ta pomembna dokumentacija tako še vedno ostaja nepotrjena. In to 24 dni pred zaključkom leta. Se pa je seje sveta zavoda udeležila tudi mag. Edita Horvat iz inštituta Idealis, inštituta za plače in delovna razmerja ter nekdanja inšpektorica za plače, kot zunanja svetovalka.
V začetku seje so prisotni sprejeli dnevni red, a so ga ob enem tudi razširili in sicer za potrebe izvolitve podpredsednika oziroma popredsednice sveta zavoda. To je postal dr. Zoltán Kepe. In kmalu se je zataknilo. Direktor javnega zavoda KKC, dr. Albert Halász je dejal, da je svet zavoda nelegitimen, saj ga je že prvič (aprila) sklical nelegitimen organ (župan). Opozoril je, da predstavnik zaposlenih, Dejan Süč vabila na omenjeno sejo ni prejel, a je predsednik sveta zavoda Robert Požonec dejal, da ni šlo za namerno napako in da dopušča, da se mu je, kot kaže, žal resnično pripetila. Sledila je še nekajminutna izmenjava besed med predsednikom Požoncem in direktorjem dr. Halászom, a je predsednik sveta sejo nadaljeval brez reakcij na direktorjeve besede.

Požonec je v nadaljevanju omenil in spomnil na dva odhoda, Atille Pisnkaka in Lili Kepe Kocon, sledila je potrditev dveh novih članov sveta in sicer Simone Hozjan (delegirana s strani Občine Lendava) ter dr. Zoltána Kepe (deleigranega s strani madžarske skupnosti Občine Lendava). Kmalu za tem se je vnovič oglasih dr. Halász in pripomnil, da imenovanja niso v skladu z odlokom, da se ne imenujeta redna temveč nadomestna člana, torej člana do konca trenutnega mandata sveta zavoda KKC. Mandata sta bila sprejeta. Sledila je potrditev zapisnika minule tretje seje ter tudi pregled sklepov iz omenjene tretje seje. Je pa edini na seji imel pripombe na zapisnik dr. Halász. Ta je opozoril, da je seja bila sklicana manj kot pet dni pred pričetkom in da ugotovitve iz sklepov tretje seje nimajo pravne podlage. Ta je med drugim glede sejnin dejal, da bodo člani sveta zavoda prejeli sejnine takrat, ko bo zavod KKC prejel za to namenska sredstva, s čimer se prisotni niso strinjali, saj je to določeno z zakonom in se ne veže na namenska sredstva, je še bilo moč slišati. Direktor je dejal, da je o tem z ustanoviteljico vodil pogovor preko elektronske pošte, a odziva ni bilo. Za mnenje bodo zaprosili pravno službo ustanovitelja. Zapisnik tretje seje je bil potrjen.

Seja se je nadaljevala v smeri izplačevanja covidnih dodatkov zaposlenim. Dr. Halász je bil mnenja, da v knjižnici ni bilo rizičnih stikov in, da so bili dodatki res izplačani le zaposlenim v Gledališki in koncertni dvorani. Kasneje je prišlo do odločitve, da bodo izplačila sledila tudi za zaposlene v knjižnici. Ob tem je sindikalni zastopnik v zavodu, Gordan Gerebic direktorja spomnil na kolektivno pogodbo, v kateri je jasno določeno, kdaj se dodatki izplačujejo in kdaj ne. Kot je še bilo moč slišati, so izplačila bila realizirana le za drugi val epidemije, med tem, ko prvi ostaja odprt. Kako bo z vsemi naslednjimi izplačili, še ni znano. Takšna izplačila sicer ne obremenijo proračuna zavoda, saj dodatke izplačuje država, seveda na predlog. In že kmalu se je vnovič odprla razprava o legitimnosti sveta zavoda …

Dr. Albert Halász

Prisotni pa so med drugim dlje časa namenili nenamenski porabi sredstev in sicer porabi sredstev za plačilo zasebne tožbe proti uredniku našega spletnega medija s strani Silvije Hajdinjak Prendl, prejšnje predsednice sveta zavoda. Da so bila sredstva nenamensko porabljena je sicer ugotovila minula revizija, o čemer smo že poročali, to pa je včeraj dodatno potrdila tudi mag. Edita Horvat. Ta je predvsem poudarila, da do izplačila ne bi smelo priti in da Silvija Hajdinjak Prendl ni imela pooblastila/sklepa sveta zavoda za tožbo, kar je sicer ključnega pomena v takšnih postopkih. Dr. Halász seveda tega ni sprejel in je trdil, da pooblastila/sklepa tožnica ni potrebovala. Med drugim je direktor predstavil dokument proračunskega inšpektorja, kateri je zapisal, da bi do tovrstnega plačila sicer lahko prišlo, a vendar pogojno, če bi torej bili izpolnjeni vsi pogoji. V pisanju inšpektor ni z zagotovostjo zatrdil, da je plačilo bilo pravilno. S slednjim so se tudi strinjali vsi prisotni.

Kot kaže, bo že kmalu sklicana še ena seja sveta javnega zavoda KKC, na kateri so člani sveta direktorju dr. Halászu dali možnost da predstavi potrebno dokumentacijo (program dela, finančni načrt za letošnje leto in poročilo o poslovanju v minulem letu). Pričakovati je, da bodo člani sveta to razumeli kot potrebno predstavitev in bodo (morda) dokumentacijo potrdili. Bo pa na naslednji seji najverjetneje podan tudi sklep za razrešitev direktorja, ki bo romal na občinski svet Občine Lendava.