Ostalo

V ponedeljek se bo stavka policistov in zaposlenih na MNZ po več mesecih nadaljevala

Policijski stavkovni odbor (v nadaljevanju: PSO) je vse člane obeh policijskih sindikatov obvestil, da se stavka v Policiji in MNZ, ki se je začela 12. februarja ob 7.00 uri in katere aktivnosti so bile zaradi odstopa predsednika prejšnje Vlade dr. Mira Cerarja, do formiranja nove Vlade, zmanjšane na minimum, v polnem obsegu ponovno prične izvajati v ponedeljek, 1.10.2018 ob 7:00 uri na območju celotne države.
Policijski stavkovni odbor (PSO) je predsedniku vlade Marjanu Šarcu, notranjemu ministru Boštjanu Poklukarju in generalnemu direktorju policije Simonu Veličkemu poslal dopis, v katerem jih v imenu Policijskega sindikata Slovenije (PSS) in Sindikata policistov Slovenije obvešča, da se stavka v Policiji in MNZ, ki se je začela 12. februarja ob 7. uri in katere aktivnosti so bile zaradi odstopa predsednika prejšnje vlade Mira Cerarja do oblikovanja nove vlade zmanjšane na minimum, v polnem obsegu ponovno prične izvajati v ponedeljek, 1. oktobra ob 7. uri na območju celotne države.

“Razlog za napoved stavke je enostranski poseg Vlade RS v pravice pridobljene s Stavkovnim sporazumom z dne 2.6.2016, ki je bil objavljen v Uradnem listu, dne 6. 6. 2016 (Uradni list RS, št. 40/16). Vlada RS ob lanskem podpisu Aneksa št. 3 h KPDU namreč ni pridobila soglasja socialnih partnerjev, podpisnikov sporazuma iz leta 2016, zaradi česar smo danes ponovno priča popolnemu razvrednotenju poklica policista. Vlada RS prav tako ni izpolnila nekaterih preostalih določb omenjenega sporazuma, zaradi česar je stavka skladno z XII. točko Stavkovnega sporazuma (Uradni list RS, št. 40/16), plačana za vse stavkajoče,” so zapisali pri obeh sindikatih.

Dne 26.3.2018, so na podlagi določb Stavkovnih pravil in navodila o izvajanju stavke, zaposlene obvestili, da zaradi odstopa predsednika vlade, dr. Mira Cerarja (14.3.2018), Vlada RS nima več pooblastil za nadaljevanje pogajanj s sindikati oz. za sklepanje zavezujočih dogovorov s sindikati. Zato je bilo nadaljevanje stavkovnih aktivnosti v začrtanem obsegu, v vmesnem času, do formiranja nove Vlade RS s polnimi pooblastili, nesmiselno. V času do formiranja nove Vlade je bil obseg stavkovnih aktivnosti zmanjšan na minimum, na način da delovni prostori in vozila še naprej ostajajo označeni s plakati “stavka.”

Policijski sindikat Slovenije je 17.9.2018, po formiranju nove Vlade, na predsednika Vlade, Marjana Šarca, naslovil zahtevo, da Vlada nemudoma aktivno pristopi k reševanju stavkovnih zahtev. Vladi je bil dan jasen rok za izpolnitev zahteve in sicer 10 dni. Ker odgovora v danem roku niso prejeli, se stavka v polnem obsegu ponovno prične izvajati v ponedeljek, 1.10.2018 ob 7:00 uri v vseh NOE in PE v Policiji in MNZ na območju celotne države.

“Glede na stroge omejitve, ki predvsem za policiste veljajo na podlagi 76. člena ZODPol v času stavke, se moramo vsi skupaj zavedati, da bo stavka verjetno dolgotrajna. Za dosego zastavljenih ciljev bomo morali biti vsi skupaj potrpežljivi, predvsem pa ves čas ostati enotni. Morda nekoliko nenavadno, pa vendar nam v danem trenutku prav zakonske omejitve dajejo možnost, da z doslednim spoštovanjem slednjih odločilno vplivamo na tiste, ki imajo neposredno moč, da Vlado »kaznujejo«. To so naši občani, državljani Republike Slovenije! Zavedajmo se, da ljudje v postopkih z nami niso krivi za aroganco, nizkotna in sprevržena ravnanja Vlad Republike Slovenije, zato bodimo v postopkih z občani in državljani strokovni, korektni, temeljiti, potrpežljivi in zanesljivi. Vzemimo si čas ter občane, državljane in tujce seznanimo z razlogi za našo stavko in dejstvom, da je stavka usmerjena izključno proti Vladi. Obenem izkoristimo ta čas in jih pomirimo z dejstvom, da bomo kljub stavki poskrbeli za njihovo varnost in varnost njihovega premoženja,” so še zapisali pri obeh sindikatih policistov.