Sveže

V Občini Kobilje bodo, kot kaže, prvič uvedli turistično in promocijsko takso

V sredo se bo v prostorih Občine Kobilje izvedla 8. redna seja občinskega sveta, na kateri bodo, med drugim, prvič glasovali o uvedbi turistične in promocijske takse. Slednji bodo, v kolikor bo predlog izglasovan, pričeli zaračunavati predvidoma prvi aprilski dan.
V Občini Kobilje do sedaj niso imeli sprejetega odloka, ki bi urejal področje turistične takse, saj tudi ni bilo potrebe, ker na območju občine ni bilo nobenega turističnega ponudnika. V zadnjih mesecih se je na območju občine pojavilo nekaj ponudnikov turističnih nastanitev, iz česar izhaja, da je, glede na zakonodajo, takšno stanje potrebno spremeniti, torej uvesti zaračunavanje turistične in promocijske takse.

V Občini Kobilje se bo, v kolikor bo predlog v sredo prejel podporo občinskih svetnikov, višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan določila v znesku 1,20 evrov, na osnovi slednje pa bo promocijska taksa znašala 0,30 evrov (skladno z drugim odstavkom 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma-1 (ZSRT-1) se obračuna tudi promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska obračunane turistične takse), skupna višina obeh taks pa bo tako znašala 1,50 evrov na osebo na dan.

V primeru, ko bo zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,60 evrov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,15 evrov in tako skupna višina obeh taks znaša 0,75 evrov na osebo na dan. Turistična in promocijska taksa se bo  v skupnem znesku nakazovala na poseben račun Občine Kobilje, ki ga vzpostavi UJP.

Turistična taksa roma v proračun Občine, promocijska taksa pa v državni proračun.

Turistična taksa po vzoru Občine Turnišče

Odbor za gospodarstvo Občine Kobilje je pregledal odloke o turističnih taksah Občin Turnišče, Odranci, Črenšovci in Dobrovnik, ki so jim služili za kreiranje odloka za Občino Kobilje. Po pregledu so se odločili, kot so zapisali, da je za osnovo za Občino Kobilje najbolje uporabiti odlok iz Turnišča.