Ostalo

V Murski Soboti že opravili prvo konstitutivno sejo mestnega sveta

Včerajšnji popoldan je potekala prva konstitutivna seja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, na kateri je bil za novega/starega župana potrjen župan Aleksander Jevšek, ki so mu volivci murskosoboške mestne občine na nedavnih lokalnih volitvah zaupali drugi mandat.
Tamkajšnji župan Jevšek je ob tej priložnosti prisotne nagovoril: “Slovesno obljubljam, da bom častno in vestno opravljal delo župana Mestne občine Murska Sobota in se z vsemi svojimi močmi trudil, da bom zakonito, gospodarno in preudarno deloval v dobro ljudi, občine in regije. Danes skupaj prevzemamo odgovornost za našo skupno prihodnost. Opravimo to delo častno in v ponos celotne skupnosti. Da ta Sobota in to Pomurje postaneta prepoznavna po razvojnih presežkih in po dobrem. Ker imamo v srcu in v svoji ponudbi prav to: veliko dobrega.”

Na seji so bili potrjeni tudi mandati mestnih svetnikov in svetnic za mandatno obdobje 2018-2022. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota ima 26 članov, ki svoje delo opravljajo nepoklicno. V mestnem svetu so v tem mandatnem obdobju zastopane naslednje politične stranke in liste:

– Socialni demokrati (dr. Aleksander Jevšek, Dušan Bencik, Nives Cajnko, Zoran Hoblaj, Goran Miloševič, Daniela Mörec, mag. Brigita Perhavec, Robert Žižek, Vlasta Veren, Matjaž Durič, Bernardka Ružič)

– Slovenska demokratska stranka (Andrej Mešič, Nada Kuhar, Bojan Petrijan, Drago Vigali)
– Demokratična stranka upokojencev Slovenije (Jože Šadl, Slavica Meglič)
– Stranka modernega centra (Boštjan Berlak, mag. Marjan Gujt)
– Neodvisna stranka Pomurja (Anton Slavic)
– Levica (Romeo Varga)
– Nova Slovenija – Krščanski demokrati (Drago Rajbar)
– Lista 2020 (Miran Forjanič)
– Modra lista Antona Štihca (Marjan Žekš)
– Lista Marjana Šarca (Zoran Kos)
– romski svetnik Darko Rudaš

Aleksander Jevšek je bil na lokalnih volitvah 2018 izvoljen tudi za člana mestnega sveta. Na konstitutivni seji se potrdijo vsi mandati, ki jih je v potrditev predlagala Občinska volilna komisija. Aleksander Jevšek je najprej prisegel kot član mestnega sveta in nato kot župan. Ker v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana mestnega sveta, je Aleksandru Jevšku prenehal mandat člana mestnega sveta za mandatno obdobje 2018 – 2022. Nov član mestnega sveta bo prisegel na naslednji seji.

Na konstitutivni seji so bili izvoljeni tudi ćlani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI), ki ji odslej predseduje Goran Miloševič, člani pa so: Brigita Perhavec, NIves Cajnko, Dušan Bencik (vsi SD), Bojan Petrijan in Andrej Mešič (SDS), Marjan Gujt (SMC), Jože Šadl (Desus) in romski svetnik Darko Rudaš.