V Murski Soboti so se zaključili Slovenski regionalni dnevi 2016

Minuli četrtek in petek so v Murski Soboti potekali Slovenski regionalni dnevi 2016. Prvi dan je bil namenjen razpravi o programskemu obdobju po letu 2020, vlogi kohezijskih regij ter o vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada v regionalnem razvoju, drugi dan pa je bilo govora o potencialih regionalnega razvoja – od vsebine do oblike. Dogodka se je v dopoldanskem delu četrtkovega programa udeležila državna sekretarka Eva Štravs Podlogar, popoldan pa je udeležence nagovoril tudi minister Zdravko Počivalšek.

Slovenski regionalni dnevi so tradicionalni dogodek, namenjen predstavitvi izvajanja in priporočil za načrtovanje ter izvajanje regionalne politike v Sloveniji. Postali so tradicionalni dogodek, namenjen vsem, ki se ukvarjajo z regionalnim razvojem. Na  srečanju se predstavi in oceni dosedanje aktivnosti in skuša z dialogom priti do novih sistemskih ter metodoloških izboljšav za nadaljnje delo. Z letošnjo temo, ki je posvečena razpravi o prihodnosti regionalne politike, želimo soočiti mnenja in ideje resornih ministrstev oziroma vladnih služb, javnih skladov, agencij, regionalnih razvojnih agencij, občin, drugih regionalnih akterjev in strokovne javnosti.

Prvi dan dopoldan je namenjen razpravi o vlogi kohezijskih regij v novem programskemu obdobju po letu 2020. Izhodišče za razpravo predstavlja obstoječa evropska kohezijska politika. V EU so se že začele pripravljalne aktivnosti za naslednje programsko obdobje, ki zagotovo prinašajo novosti in spremembe. V tem oziru obdobje po letu 2020 že sedaj odpira številna vprašanja glede načrtovanja in izvajanja regionalne politike in o vlogi kohezijskih regij pri tem. Ne glede na morebitne spremembe v institucionalnem ustroju EU, bo Slovenija pri programiranju Evropske kohezijske politike v Sloveniji po letu 2020 soočena s tanjšo ovojnico razvojnih sredstev iz skladov EU. V teh okvirih bo potrebno tudi okrepiti kapacitete za upravljanje z razvojem v obeh kohezijskih regijah (prepoznavnost razvojnih svetov, mednarodno sodelovanje kohezijskih regij in njihovo sodelovanje v združenju evropskih regij, med-regijski projekti za vključevanje v makro-regionalne strategije EU).

Popoldanski program je namenjen vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada v regionalnem razvoju. Slovenski regionalni razvojni sklad zasleduje udejanjanje razvojnih načrtov, in sicer z oblikovanjem spodbud, ki pomembno vplivajo na skladen regionalni razvoj. Poleg tega skrbi za aktivno vključevanje Sklada v evropske razvojne procese.

Drugi dan je bilo govora o potencialih regionalnega razvoja – od vsebine do oblike. Poudarek je bil na predstavitvi dosedanjih izkušenj regij in primerov dobrih praks, tudi iz tujine. Izhodišča za izvajanje regionalne politike v okviru Evropske kohezijske politike so se s sprejetimi programskimi dokumenti Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 pomembno spremenila. Regionalna politika je s tem postala horizontalna, kar pomeni, da je sofinanciranje regijskih razvojnih projektov postalo odvisno od neposredne podpore različnih ministrstev, saj ministrstvo pristojno za regionalni razvoj nima posebne razvojne prioritete za razvoj regij, kot jo je imelo v programskem obdobju 2007-2013, ko je tudi relativno uspešno obvladovalo regionalna neskladja. V tem kontekstu pa se postavlja ključno vprašanje ali lahko nov instrument dogovor za razvoj regij s pomočjo teritorialnega razvojnega dialoga zaživi v praksi.

V teh razmerah je lahko regionalna politika uspešna le ob aktivnem sodelovanju več razvojnih akterjev tako na nacionalni ravni – resorna ministrstva kot na regionalni in lokalni ravni.  Ob odsotnosti vmesne institucionalne ravni je potrebno na regijski ravni regionalne razvojne agencije obravnavati kot ključne razvojne akterje z izkušnjami in močno kadrovsko strukturo, kot pomemben sistemski del regionalne politike.