Ostalo

V biltenu Najboljših 20 v 2020 tudi projekt Občine Črenšovci pri katerem je sodeloval tudi Dom starejših Lendava

Včeraj objavljen bilten Najboljših 20 v 2020 je bilten s katerim Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavljam izbor uspešnih projektov, ki so jih deležniki s pomočjo ministrstva zaključili do leta 2020. V končni izbor je zajetih 20 zaključenih projektov, ki so dosegli dogovorjene cilje in kazalnike in so primeri dobrega pogodbenega sodelovanja med podjetniško sfero in državo.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo s številnimi ukrepi in razvojnimi spodbudami znatno pomaga slovenskemu gospodarstvu. V te namene skupaj s svojimi izvajalskimi organizacijami, z Javno agencijo SPIRIT Slovenija, Slovenskim podjetniškim skladom, Slovenskim regionalno razvojnim skladom, Slovensko turistično organizacijo ter tudi SID, Slovensko izvozno in razvojno banko, d. d., omenjeno ministrstvo vsako leto pripravi paleto nepovratnih in povratnih možnosti financiranja za raznolike projektne priložnosti.

“Samo v letu 2020 smo gospodarstvu ponudili za 0,6 milijarde evrov razvojnih spodbud, medtem kot bomo v letu 2021 gospodarstvu ponudili najmanj za slabo 1 milijardo evrov različnih možnosti sofinanciranja projektov. Bilten Najboljših 20 v 2020 je pripravljen v času, ki za gospodarstvo z obzirom na COVID-19 krizo ni najbolj ugoden. Prav zato imajo dobre, pozitivne zgodbe dodatno težo. Tako kot opomnik za uspeh, kot za motivacijo za naprej. Prijetno branje vam želimo,” so zapisali pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Med 20 najboljšimi tudi projekt Občine Črenšovci s konzorcijem

V Okviru projekta Razvoj integrativnih skupnostnih storitev (INTEGRAST), katerega nosilec je bil Občina Črenšovci, so sodelovali še MISIJA *S, Društvo
za trajnostni razvoj Pomurja, Dom starejših Lendava, Integra, društvo za promocijo socialnega podjetništva, so.p. in ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o. V okviru projekta so bile razvite skupnostne storitev za starostnike s podeželja, ki so se izvajale bodisi na njihovih domovih (socialna oskrba na domu) bodisi v bližini kraja njihovega prebivanja. Posebna pozornost je bila namenjena tudi promociji zdravega življenjskega sloga, večgeneracijskega sodelovanja ter socialni aktivaciji ranljivih družbenih skupin na področju prostovoljstva in socialnega podjetništva.

“Z EU sredstvi je bilo mogoče začeti izvajati aktivnosti za čim daljše kvalitetno bivanje starejših na svojem domu in v domačem okolju (v skladu s priporočili Evropske komisije) ter doprinesti k zdravemu in aktivnemu staranju. Omogočena je bila izboljšana kvaliteta življenja socialno izključenih starostnikov in hkrati zagotovljena finančna razbremenitev socialno-zdravstvenih sistemov,” so zapisali v biltenu. Vrednost projekta znaša 71.885,40 evrov, višina sofinanciranja s strani EU 51.871,51 evrov.