Sveže

Upravno sodišče tožbo javnega zavoda KKC proti Občini Lendava zavrglo, direktor KKC prepričan, da je svet zavoda še vedno nelegitimen

Javni zavod KKC Lendava je zoper Občino Lendava, ustanovitelju, vložil tožbo, s katero izpodbija sklep sprejet na konstitutivni seji sveta javnega zavoda z dne 15.4.2021, ki ureja ustanovitev oziroma konstituiranje sveta javnega zavoda. KKC je torej sprožil upravni spor, upravno sodišče pa je s sklepom z dne 8.9.2021, vloženo tožbo zavrglo. KKC ima sedaj najmanj dva tedna časa, da se na sklep pritoži. Ali bodo pri KKC to storili, se še niso odločili.
Javni zavod Knjižnica kulturni center Lendava, ki je z ustanoviteljem Občino Lendava že več let v sporu, je zoper ustanovitelja vložila tožbo, s katero izpodbija sklep sprejet na konstitutivni seji sveta javnega zavoda z dne 15.4.2021, ki ureja ustanovitev oziroma konstituiranje sveta javnega zavoda in na kateri je predsednik sveta zavoda postal Robert Požonec, o čemer smo sicer že poročali. Upravno sodišče Republike Slovenije je s sklepom, izdanim dne 8. septembra 2021 tožbo zavrglo, a na Občini Lendava zadeve zaenkrat (še) ne želijo komentirati, saj je na omenjeni sklep še možna pritožba. Sklep so, po naših neuradnih a zanesljivih informacijah, prejeli v teh dneh.

“Tu gre izključno za ugotovitev sodišča, da tožba po predhodnem preizkusu ni dovoljena, ker niso za to izpolnjeni pogoji, in sicer ne gre za akt, ki se lahko izpodbija pred upravnim sodiščem. To nikakor ne pomeni,  da sodišče potrjuje, da ima svet zavoda v sklicu župana veljaven mandat. Sodišče se o vsebini tožbe oz. pravilnosti konstituiranja sveta zavoda ni izreklo,” je za naš spletni portal včerajšnji popoldan sporočil direktor zavoda, dr. Albert Halász. “Javni zavod KKC Lendava je Občini Lendava in županu pred tožbo več krat poslal pravno utemeljeno pojasnilo, da z nezakonitim vplivanjem na delo sveta zavoda, z nezakonitim imenovanjem članov sveta zavoda, s sklicem konstitutivne seje sveta ravnajo v nasprotju z zakonom in odlokom, ki ga je sprejel občinski svet, in da ne upoštevajo mnenja Ministrstva za javno upravo v teh zadevah. Zaradi tega je direktor moral ukrepati,” je še zapisal Halász.

Ob tem lahko dodamo le še informacije, da je direktor KKC Lendava proti ustanoviteljici zavoda, Občini Lendava ter županu Občine Lendava vložil še druge prijave in tožbe in sicer na KPK, državno tožilstvo RS ter Ministrstvo za finance (proračunska inšpekcija). Želimo si, da se vse relacije in postopki postavijo na svoje mesto in vsled tega pričakujemo, da se bodo tudi ostale inštitucije opredelile in s tem razrešile vse dileme in obtožbe,” so prav tako včeraj sporočili iz Glavne ulice 20, a Halász odgovarja, da “Občina Lendava in župan že dlje časa z nezakonitim vplivanjem ovirajo delo zavoda, direktorja in sveta zavoda, zaradi česar nastaja zavodu škoda. V zavodu je po nalogu župana nedavno bil izveden izredni nadzor Nadzornega odbora Občine Lendava, nato redni nadzor Nadzornega odbora Občine Lendava, po naročilu Občine Lendava potekajo tudi zunanji revizijski postopki poslovanja zavoda. Proti direktorju je bila podana kazenska ovadba na državnem tožilstvu zaradi domnevnih nezakonitih izplačil pravdnih stroškov in podana prijava na Komisijo za preprečevanje korupcije.”

Kot je še dr. Albert Halász, se za delovanje in obstoj finančna sredstva zavoda zagotavljajo iz več virov, “pri čemer največji delež zagotavlja občina ustanoviteljica, o medsebojnih obveznostih se sklene tudi pogodba, ki jo zavod spoštuje in se ravna po njej. Zavod je samostojna oseba javnega prava, zavod vodi direktor in ne kdo drug. Svet zavoda in direktor zavoda sta po Odloku o ustanovitvi dva organa zavoda. Vsak organ ima svoje obveznosti. Direktor mora spoštovati trajanje mandata sveta zavoda, ki v skladu z odlokom o ustanovitvi predhodno ne more biti prekinjen. Občina Lendava, župan osebno, pa je mandat svetu zavoda, ki je trajal do 30. 8. 2021, želel prekiniti predčasno, z ustanovitvijo novega sveta dne 15. 4. 2021. Tega sklica in mandata direktor ne priznava, saj mora ravnati v skladu z zakoni in odlokom.”

Kot so za naš spletni portal včeraj zapisali na Občini Lendava, je slednja “bila s strani direktorja KKC napadana večkrat in ustanoviteljica Občina Lendava se ves čas mora zagovarjati in braniti. Na žalost vodstvo KKC ni imelo nikoli poguma, ne volje in interesa za vzpostavitev dialoga s tistim, ki vzpostavlja pogoje za delovanje, obstoj in financiranje zavoda, prav tako pa vodstvo ni izkazovalo spoštljivosti do nadrejenega mu Sveta javnega zavoda.” Dr. Albert Halász očitke zavrača: “Direktor ni zagotovo »napadal« nikogar, kot trdi Občina Lendava, prav nasprotno, ves čas se je trudil sodelovati z vsemi, sploh z ustanoviteljico, o čemer priča mnogo pisnih dokazov. Direktor je in je bil spoštljiv do vseh, tako do ustanoviteljice kot tudi do vseh članov neligitimnega sveta zavoda. Nikakor pa direktor ne more upoštevati sprejetih sklepov nelegitimnega sveta zavoda. Pobuda direktorja za ureditev razmer se je nazadnje zgodila z na podlagi odloka poslanimi obvestili vsem upravičenim, da imenujejo svoje predstavnike v svet zavoda in s sklicem konstitutivne seje sveta zavoda na dan 29. 9. 2021. Seja ni bila sklepčna. Čeprav bi člani s strani občine ustanoviteljice in soustanoviteljice postale iste osebe, kot so sedaj v svetu z nelegitimnim mandatom.”

Direktor dr. Albert Halász kazenske ovadbe priznava

Dr. Albert Halász je včeraj v sporočilu v naše uredništvo zapisal, da “je 3.3.2021 zaradi suma storitve štirih kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic podal kazensko ovadbo s predlogom za pregon zoper osumljenega Janeza Magyarja, župana Občine Lendava, in več dopolnitev, po čemer je policija izvedla preiskavo in na Knjižnico – Kulturni center Lendava z dne 26.8.2021 poslala obvestilo o zaključku policijske preiskave in da so na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti podali kazensko ovadbo v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic.”

“Vodstvo KKC je izkazovalo voljo za dialog le takrat, ko je bilo z inšpekcijskim nadzorom v javnem zavodu KKC ugotovljena nezakonita zaposlitev uslužbenca. Ustanoviteljica Občina Lendava je takrat prepustila odločitev o morebitnem sankcioniranju svetu zavoda javnega zavoda KKC, ki pa zadeve ni dodatno sankcioniral, kar pa bi po zakonu moral,” zaključujejo pri Občini Lendava.

Ne glede na to, kakšno vojno bijeta Javni zavod KKC in Občina Lendava, pa sodne stroške -tudi plače javnih uslužbencev, plačujemo davkoplačevalci.