Sveže

Tudi nagrobne sveče na koncu postanejo odpadek. Prižgimo svečo manj!

Danes je 1. november ko obiskujemo grobove in prižigamo sveče v spomin našim pokojnim. V Sloveniji je poraba nagrobnih sveč zelo velika. Ali ste vedeli, da vsak Slovenec v povprečju prižge osem nagrobnih sveč na leto, kar pomeni skupaj okrog 16 milijonov sveč, od tega dve tretjini sveč porabimo ob 1. novembru?
Ta številka nas postavlja v evropski vrh po porabi sveč na prebivalca, za Hrvaško in Poljsko ter pred Avstrijo in Portugalsko. Ko sveče dogorijo, zelo hitro postanejo odpadek, ki obremenjuje okolje.

V Sloveniji smo v letu 2022 kupili 3992 ton nagrobnih sveč, od tega večino parafinskih (elektronskih je manj kot 10 odstotkov). Podatki sicer kažejo, da se letna količina kupljenih nagrobnih sveč zmanjšuje. V primerjavi z izhodiščnim letom 2010 se je količina v letu 2022 zmanjšala za skoraj 40 odstotkov, prav tako je za skoraj 4 odstotkov manjša od količine iz leta 2021.

Pri nakupu sveče kot simbola spomina in spoštovanja do pokojnih pogosto niti ne razmišljamo o tem, da ima zelo kratko življenjsko dobo in bo prej ali slej končala med odpadki.

Ravnanje s svečami v Sloveniji

V Sloveniji je 1199 pokopališč. Obiskovalci odlagajo odpadne nagrobne sveče (običajne in elektronske) v posebne zabojnike na pokopališču ali ob njem. Sestavljene so iz ohišja, ki je običajno iz plastike ali stekla, kovinskega pokrovčka, ostankov voska in v primeru odpadnih elektronskih nagrobnih sveč tudi iz elektronske komponente.

Leta 2021 (zadnji razpoložljiv podatek) je bilo od 4177 ton sveč, danih na trg, skupaj zbranih za 2064 ton odpadnih nagrobnih sveč, od tega smo jih reciklirali 1097 ton.

Najprej preprečevanje nastajanja odpadkov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ne spodbuja uporabe posameznih tipov sveč, ampak uporabnike poziva k trajnostnemu ravnanju. Vsak tip sveč ima tako prednosti kot tudi pomanjkljivosti. Najbolj pomembno je, da se za vse odpadne nagrobne sveče (katerega koli tipa) s pokopališč z ustreznim zbiranjem zagotovi obdelava pri usposobljenem izvajalcu, ki ima za tak postopek ustrezna dovoljenja. Ob tem seveda ne gre pozabiti, da noben odpadek ni dober odpadek, tudi če se ga da predelati.

V skladu s Programom ravnanja z odpadki in programom preprečevanja odpadkov hierarhija ravnanja z odpadki kot prednostni vrstni red določa preprečevanje odpadkov, vključno s ponovno uporabo, šele na drugem mestu je recikliranje in drugi postopki predelave, prav na koncu je njihovo odstranjevanje (odlaganje).

Odpadne nagrobne sveče niso nevaren odpadek, vendar njihovo odstranjevanje lahko povzroča škodljive vplive na okolje. Zagotavljanje recikliranja odpadnih materialov iz nagrobnih sveč prispeva k ohranjanju naravnih virov in preprečevanju emisij v okolje zaradi nevarnih snovi, ki nastajajo pri razpadanju ali sežiganju PVC. Največje težave povzroča kopičenje odpadnih sveč pri upravljavcih pokopališč in izvajalcih občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Velike količine skladiščenih odpadnih nagrobnih sveč povečujejo tudi požarno ogroženost, kar se je pred časom pokazalo pri požarih odpadkov v različnih krajih.

Obiskovalci pokopališč naj bodo pri uporabi ”biorazgradljivih sveč” pozorni, da njihove (biorazgradljive) ostanke po uporabi zavržejo v zabojnik za biološke odpadke.

Prižgimo svečo manj

Bodimo letos bolj odgovorni do okolja, spreminjajmo svoje navade. Število prižganih sveč na grobu ne bi smelo biti merilo našega spoštovanja do pokojnih. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo poziva, da prižgite čim manj sveč oziroma se temu izognite. Predniki vam ne bodo zamerili, potomci pa vam bodo za to hvaležni. Če pa želite na vsak način prižgati svečo, potem uporabite tiste sveče, ki jih je mogoče znova napolniti, ali takšne z daljšim časom gorenja.

V Sloveniji smo v letu 2021 kupili 4067 ton nagrobnih sveč. Če upoštevamo podatek o povprečni teži nove sveče (430 gramov) smo v Sloveniji leta 2022 kupili 9,45 milijona sveč oziroma 4,48 sveče na prebivalca. Iz zbranih podatkov ugotavljamo, da se letna količina kupljenih nagrobnih sveč zmanjšuje. V primerjavi z izhodiščnim letom 2010 je količina v letu 2021 manjša za okoli 40%, prav tako pa je 3% manjša od količine iz leta 2020.