Ostalo

“Tehnike manipulacije s tahografi so vedno bolj dovršene”

Finančna uprava RS aktivno sodeluje pri varnosti cestnega prometa, v poletnih mesecih pa nadzor še poostri. Samo julija letos so uslužbenci Finančne uprave na cestah odkrili 407 kršitev, kar je v državno blagajno prineslo za skoraj pol milijona evrov kazni. Pri opravljanju nadzorov so uslužbenci FURS zaznali tudi povečano uporabo nedovoljenih naprav za manipulacijo s tahografi, tehnike pa so vedno bolj dovršene.

Tehnike manipulacij vse bolj dovršene

Podatki in analize zadnjih odkritih primerov manipulacij tahografov kažejo, da se pojavljajo vedno nove oblike ter skrita mesta, kjer so manipulacijske naprave nameščene, odkrivanje teh pa je zelo kompleksno in zahteva specifično znanje in poglobljen pristop, kar se je izkazalo tudi v enem od odkritih primerov manipulacije s tahografom pri tujemu prevozniku.

Finančni preiskovalci so ob kontroli prevoznika pregledali prevozne dokumente, analizirali presnete podatke aktivnosti vozila iz snemalne naprave (tahografa) ter podatke o časih vožnje in zabeleženih počitkih voznika, analizirali celotno prevozno pot ter opravili pregled kabine tovornega vozila. Zaznane napake (pospeški/zaviranja) vozila so primerjali z grafičnim zapisom posnetih podatkov iz tahografa. Analiza je pokazala, da 557 kilometrov, ki jih je voznik dejansko prevozil ni bilo zabeleženih v snemalni napravi in tudi ne na voznikovi kartici.

Zaradi suma na manipulacijo je bil tahograf izvlečen iz ležišča, sledil je pregled ožičenja ter kabine tovornega vozila. Za tapeto po odstranitvi luči je bila v predalu na sovoznikovi strani najdena črna škatlica, z žicami preko konektorjev povezana na napeljavo do tahografa. Manipulacijska naprava se je krmilila preko dodatnega stikala in kombinacij s pritiskom na zavoro, (3-kratni pritisk na zavoro vozila) pri čemer se je med vožnjo tahograf preklopil, ter pričel beležiti vozniku počitek.

Na podlagi izvedene analize s pomočjo programske opreme je bilo ugotovljeno, da je voznik med vožnjo vklapljal oziroma izklapljal manipulativno napravo, ter tako dejansko zatajil podatke o aktivnostih (vožnji) vozila. To pomeni, da je tahograf med gibanjem vozila beležil, kot da vozilo stoji, vozniku pa na kartico zabeležil počitek. V nadaljevanju se je ugotovilo, da se v njem nahaja modificirano elektronsko vezje, ki je skupaj z manipulacijsko napravo omogočalo manipuliranje s snemalno napravo (tahografom). V navedenem primeru je bila kršitelju izrečena globa v višini 13.200 evrov.

taho1