Sveže

Svet javnega zavoda KKC: Bo Simona Hozjan nasledila Lili Kepe Kocon? Atillo Pisnjaka zamenjal dr. Zoltán Kepe

Občinski svetniki Občine Lendava bodo na jutrišnji dopisni seji odločali, ali bo Simona Hozjan nasledila članico sveta javnega zavoda Knjižnica-Kulturni center (KKC) Lendava Lili Kepe Kocon, ki je, kot smo že poročali, podala svoj odstop. Kepe Koconova je v omenjenem svetu javnega zavoda (bila) predstavnica ustanovitelja, Občine Lendava. Atillo Pisnjaka je med tem že zamenjal dr. Zoltán Kepe.
Na jutrišnji 18. dopisni seji bodo občinski svetniki in svetnice odločili, ali bo Simona Hozjan nasledila Lili Kepe Kocon v svetu javnega zavoda KKC Lendava. Občinski svet je na svoji 12. korespondenčni seji dne 16.2.2021 imenoval predstavnike ustanovitelja v svet omenjenega javnega zavoda, med katerimi je bila tudi tudi Lili Kepe Kocon, ki je dne 24.11.2021 podala odstopno izjavo.

Na podlagi prve alineje 19. člena odloka je lahko član sveta razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če sam zahteva razrešitev. V primeru predčasne razrešitve člana sveta, se za čas izteka mandata imenuje nov član po istem postopku kot je bil imenovan razrešeni član. Ker je dosedanjo članico sveta Lili Kepe Kocon za imenovanje Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagal župan, je tudi novo kandidatko za članico sveta Simono Hozjan v obravnavo komisiji predlagal župan, ki si je pridobil tudi njeno soglasje k imenovanju.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predlog razrešitve in predlog novega imenovanja obravnavala na svoji 7. korespondenčni seji dne 29.11.2021 in odstop Kepe Koconove ter predlog župana, da bi jo lahko nasledila Hozjanova, sprejela. To so primorani sedaj sprejeti še občinski svetniki Občine Lendava. 

“Ker se zadeva ne premakne z ničelne točke, bom v kratkem podala svojo odstopno izjavo,” je dejala Kepe Koconova za naš spletni portal sredi novembra, s tem je seveda mislila na vsem že zelo dobro znan spor na relaciji KKC – Občina Lendava in dodala, “ker je to le javni zavod za javno dobro vseh nas, bi se to moralo rešiti. Ker rešitve ne vidim, je edina možna pot to (odstop).”

Med tem pa je že postalo znano, da bo Atillo Pisnjaka, ki je prav tako podal odstopno izjavo in je bil imenovan s strani Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava, ki je soustanoviteljica zavoda KKC Lendava, zamenjal dr. Zoltán Kepe. Ta je na dopisni seji občinske narodne skupnosti kot zamenjava Pisnjaka bil imenovan minuli teden. Na naše vprašanje, kako trenutno vidi situacijo, nam je dejal: “Mnenje bom povedal o vseh direktorjih javnih zavodov v državi in ne samo o vodstvu KKC-ja. Torej, gre za stvar zaupanja. Mi potrebujemo zavode, ne direktorje. Občani obstoj teh zavodov plačujemo, plačujemo programe teh zavodov in plače direktorjev ter vseh zaposlenih v teh zavodih. Občani imamo pravico do korektnega odnosa ter do poštenih rezultatov. To je po moje stvar zaupanja med ustanoviteljem in direktorjem ter med svetom zavoda in direktorjem. Drugo je, kako finančno posluje in odgovarja direktor in kako odgovarja tudi programsko. Stvar zaupanja je enako vredno kot programski in finančni del. Tudi ko svet zavoda in občinski svet daje soglasje direktorju, gre za stvar zaupanja. Če mu oboji zaupajo, ga izglasujejo, če ne, pač ne. Torej, pomembno je kako posluje z denarjem, kakšne programe daje občanom in če ima zaupanje občanov. S podrobno situacijo se bom seznanil na prihajajoči redni seji sveta zavoda KKC, saj je pomembno to, kaj imamo kot člani sveta na mizi. Najpomembneje, kar direktor javnega zavoda mora imeti v žepu, je sprejet finančni načrt in letni program dela.”

Dr. Zoltán Kepe