Ostalo

Stekla prodaja plina iz vrtin Pg-10 in Pg-11A na Hrvaško

V četrtek, 2. novembra 2017, je Geoenergo začel s prodajo surovega plina iz vrtin Pg-10 in Pg-11A INI na Hrvaško. Prodaja plina iz vrtine Pg-10 lokalnim odjemalcem se je sicer začela že spomladi 2017.
INA bo plin očistila v svoji CPP v Molvah. Gre za dogovor, ki je rezultat tesnega dvoletnega sodelovanja z INO. Z začetkom prodaje plina sta projektna partnerja Geoenergo d.o.o. in Ascent Slovenia Limited, kot trdita, storila pomemben korak k nadaljnjemu razvoju petišovskega naftno-plinskega polja. “Povečana proizvodnja zemeljskega plina v SV Sloveniji bo po oceni partnerjev pripomogla ne le k razvoju lokalnega gospodarstva, temveč pomeni tudi pomemben korak k zagotavljanju večje energetske neodvisnosti Slovenije.”