Ostalo

Stečajni postopek družbe Nafta Petrochem d.o.o.: Bo podjetje v sedmo vendarle prodano?

Po tem, ko je vsem dobro poznano nekdanje lendavsko podjetje Nafta Petrochem d.o.o. bilo kar petkrat neuspešno prodano, je stečajni upravitelj Silvo Zorec po šestem poizkusu prodaje, ta je bila izvršena preko spletne platforme dunajskega podjetja NetBid leta 2019, vendarle podpisal prodajno pogodbo. Kljub temu, da so Koprčani plačali predujem v višini 150.000 evrov, so od pogodbe odstopili. Razlogi naj bi bili poslovni. 12. aprila je na sporedu že sedma prodaja podjetja.
Po tem, ko je stečajni upravitelj Silvo Zorec lanskega maja obelodanil, da ima napoved, da podjetje Technobell iz Kopra, krovno podjetje je londonsko, ne namerava izpolniti pogodbe o nakupu podjetja Nafta Petrochem d.o.o., zakaj, mu takrat niso pojasnili, se ta za nadaljnje ukrepe takrat še ni odločil. Technobell je nekoliko kasneje napoved, kljub plačanemu predujmu v višini 150.000 evrov uresničil in drugega, kot podjetje na dražbo dati že sedmič, stečajnemu upravitelju ni preostalo. Kompleks, ki je najpomembnejši del premoženja Nafte Petrochem, je bil po besedah Zorca z lanskega leta ocenjen na okoli 7,5 milijona evrov, sedaj pa se ta, vključno z 51-odstotnim deležem podjetja Industrijske storitve d.o.o., prodaja za okrogle 3 milijone evrov.

“V imenu stečajnega upravitelja po najvišji ceni dražimo podjetje Nafta – Petrochem v stečaju, vključno s celotnim premoženjem, nepremičninami (zemljišča, zgradbe, infrastruktura ter rezervoarji) in premičninami (procesna in druga oprema) ter 51 odstotni delež podjetja Industrijske storitve d.o.o.,” je zapisano na spletni strani NetBid, ki je spletna dražbena platforma, preko katere so se prodaje že odvijale.

Interesenti za nakup so že v preteklosti sicer večinoma strmeli k demontaži tovarniških oz. proizvodnih objektov ter preselitev na drugo lokacijo, ideje o ponovnem zagonu podjetja v Lendavi razen Technobella, ni imel noben. Kupec bo torej primoran podjetje kupiti v celoti. Nepremičnine družbe Nafta Petrochem d.o.o. v naravi predstavljajo kompleks zemljišč, tovarniških objektov ter infrastrukture in rezervoarjev v poslovni coni Nafta Lendava na naslovu Trimlini 1A v Lendavi, v katerih so se odvijale glavne dejavnosti podjetja:

  • obrat formalina (zemljišča in zgradbe za proizvodnjo formalina v tovarnah F1, F2 in F3 ter skladiščni prostori za skladiščenje formalina in surovine metanola skupaj s procesno opremo),
  • obrat sintetičnih mas (zemljišča in zgradbe za proizvodnjo sintetičnih mas vključno s skladiščnimi prostori za skladiščenje uree, melamina, ostalih surovin in proizvodov ter procesno opremo),
  • obrat fenolnih smol (zemljišča in zgradbe za proizvodnjo fenolformaldehidnih smol vključno s skladiščnimi prostori za skladiščenje fenola in fenolformaldehidnih smol ter procesno opremo),
  • spremljajoče podporne enote (zemljišča in zgradbe upravne zgradbe, razvojnega laboratorija, laboratorija za preverjanje kontrole kakovosti, enote za izvajanje tehtanja in ostale logistike, enote energetskih medijev ter rezervoar za skladiščenje metanola (M-2) ter oprema).