Ostalo

FOTO: S konferenco v sejni dvorani Občine Lendava, začeli Festival romske glasbe, plesa in kulinarike

V sejni dvorani Občine Lendava se je včeraj med deseto uro dopoldan in drugo uro popoldan odvijala mednarodna konferenca Znanje kot steber osebne moči. Z omenjeno konferenco se je včeraj pričel festival romske glasbe, plesa in kulinarike, ki bo od ponedeljka do četrtka potekal na različnih lokacijah po Lendavi in okolici.
Festival, ki ni namenjen zgolj romski populaciji in promociji romske kulture temveč gre za poudarek znanju in izobraževanju, se odvija od 20. do 23. avgusta. Sporočilo konference je med drugim tudi, da prav mladim Romom, ki so v življenju nekaj dosegli, ni vseeno in da so pripravljeni pomagati v svoji skupnosti.

Govorniki so bili enotnega mnenja, da se je vse do sedaj velik poudarek dajal romski kulturi in romskemu ustvarjanju, a so akterji sedaj prišli do točke, ko je potrebno to nadgraditi še z izobraževanjem in znanjem, ki je temelj napredka romskih skupnosti. Na podlagi tega se seveda Romi lahko veliko uspešneje vključujejo v družbo.

Navzoče je sicer najprej pozdravil in tudi nagovoril podžupan Občine Lendava, Stanislav Gjerkeš, ki je poudaril skrb Občine za romsko problematiko in izrazil veselje, da prav vsi šoloobvezni romski otroci obiskujejo osnovno šolo. Ob tem je dodal še, da imamo v občini letos tudi prvo diplomantko. Festival romske glasbe, plesa in kulinarike, sicer prireja Romsko kulturno društvo Romnji v sodelovanju z Ljudsko univerzo Lendava, Občino Lendava, Zvezo za razvoj romske manjšine Preporod, Klubom študentov Lendava in Romskim akademskim klubom.

Državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Martina Vuk, je poudarila, da je znanje lahko odskočna deska v boljšo prihodnost. Taka je po njenih besedah tudi vloga večnamenskih razvojnih centrov – omogočiti pripadnikom romske skupnosti in ostalim okoliškim prebivalcem razvoj, usposabljanje, izobraževanje ter druge aktivnosti, ki jih drugače ne bi imeli priložnosti izvajati.

Med drugim je Nataša Horvat, članica občinskega sveta in romska aktivatorka v okviru projekta VNRC Dolinsko, dejala, da je tudi sama, ki je predčasno zaključila šolanje, kasneje spoznala, da se, če ne bi pridobila vsega potrebnega znanja, nikakor ne bi mogla spopasti z vsemi izzivi, s katerimi se vsak dan srečuje. Ob tem je dodala še, da bo na zadnji dan festivala slavnostna otvoritev večnamenskega prostora v romskem naselju Dolga vas. Objekt bo namenjen aktivnostim v okviru objekta VNRC Dolinsko, predvsem pa tudi romskim otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo učno in druge oblike pomoči, da bodo v šoli uspešnejši.

Navzočim je spregovoril tudi direktor Urada RS za narodnosti, mag. Stanko Baluh. Omenil je, da je izobraževanje ključno za razcvet neke skupnosti in družbe. Že deset let otroke in mlade k izobraževanju spodbuja Romski akademski klub, katerega vodenje je nedavno prevzel Marcel Baranja, absolvent arhitekture. Ferenc Horváth, poslanec madžarske narodne skupnosti v državnem zboru in predsednik PMSNS, je povedal, da za delovanje madžarske skupnosti ni pomembno samo sodelovanje med Madžari in večinskim narodom, ampak tudi z drugimi narodi in etničnimi skupinami. Samanta Baranja, strokovna sodelavka Centra šolskih in obšolskih dejavnosti je predstavila nekaj ključnih dejstev za učinkovitejše vključevanje romske skupnosti v izobraževanje.

Predsednika pomurskih romskih zvez Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije in Darko Rudaš, predsednik Zveze za razvoj romske manjšine – Preporod, sta ob tem dogodku podpisala podporo romske skupnosti kandidaturi občine Lendava in partnerskih mest za evropsko prestolnico kulture leta 2025. Po podpisu sta oba tudi na kratko nagovorila navzoče.

FOTO: Romano kher – romska hiša