Ostalo

Rekonstrukcija lokalnih cest v Čentibi se bo začela tudi na drugih odsekih, Zatak in Süč tudi z obnovljeno javno razsvetljavo

Občina Lendava že od lanske jeseni prenavlja in rekonstruira lokalne ceste v naselju Čentiba. Prvi del sanacij in rekonstrukcij se je zaključil, Občina pa je v ponedeljek objavila novo javno naročilo, ki zajema rekonstrukcijo in sanacijo preostalih lokalnih cest v Čentibi, ki so v slabšem oz. slabem stanju.
Krajani Čentibe so že dlje časa opozarjali na neustrezno obnovo posameznih odsekov cest, nekateri so, po njihovem mnenju ponekod bili celo nevarni za udeležence v prometu. Prve sanacije so se odvijale v letu 2018, a so pri delih nastale napake. Za tem se je sanacija nadaljevala v letu 2020, a izvajalec del, enak kot leta 2018, to je podjetje Pavčnik, ni dvignil jaškov, pri čemer je cesta postala precej valovita. Nadzor je vršilo podjetje APUS, varstvo pred erozijo, hudourniki in plazovi, d.o.o. iz Ljubljane. Sledila je sanacija že sanirane ceste, jaške so dvignili in avtomobili so se že kmalu lahko zapeljali po ustreznem cestišču. Prav tako so ob tem sanirali tudi napake iz leta 2018.

Cestna infrastruktura v Čentibi je že več let klicala po prenovi, še najbolj pa del na griču Madžardiak, kjer se je izvedel tudi manjkajoči del fekalne kanalizacije. Občina Lendava je naposled le uslišala večletne prošnje krajanov Čentibe, ki so nujnost obnovitvenih del na cestni infrastrukturi že velikokrat poudarjali, cestna infrastruktura pa je že dlje časa bila jabolko spora na relaciji krajevna skupnost – Občina, zaradi cest pa je pred nekaj več kot dvema letoma odstopil predsednik krajevne skupnosti, ter še nekaj članov. Sanacije in rekonstrukcije cest v Čentibi se nadaljujejo. Občina Lendava je minuli ponedeljek na spletu objavila novo javno naročilo, ki obsega več odsekov v Čentibi.

Sanacija in rekonstrukcija lokalnih cest v Čentibi v novem javnem naročilu obsega zaselke Madžardiak (430m), Zatak (1.207m), Mali breg (390m) in Süč (430m) ter Glavno ulico (190m). Ob tem bodo na Zataku urejeni hidranti, razširjen bo most, ter v drugi fazi tudi kolesarska steza, izvedena pa bo tudi sanacija javne razsvetljave. Kar se tiče sanacije javne razsvetljave, bo te deležen tudi Süč. “V primeru, da bodo ponudbene cene presegale razpoložljiva sredstva naročnika, si naročnik pridržuje pravico znižati obseg razpisanih del na način, da se izvzamejo/izločijo manj prioritetni odseki. Predviden pričetek izvedbe del je takoj po sklenitvi pogodbe in uvedbi v delo. Terminski plan: dela mora izvajalec izvesti skladno s terminskim planom, najkasneje do 31.8.2022,” so sporočili iz Glavne ulice 20.