Sveže

Razvpita bioplinarna ECOS: Primer prevoza nezakonitih pošiljk iz Hrvaške po skorajda petih letih še vedno v prvi fazi preiskave

Problematika nekdanje lendavske bioplinarne ECOS je verjetno poznana vsem. Prebivalci občine Lendava so že več let pred ustanovitvijo civilne iniciative trpeli neznosen smrad, ki se, praktično gledano vse do danes kljub raznim inšpekcijskim obiskom in raznim drugim dogodkom, ni umiril. Občina Lendava je 8.9.2017 na Okrožno sodišče v Murski Soboti podala naznanilo kaznivega dejanja zaradi prevoza nevarnih odpadkov v omenjeno bioplinarno od družbe Kemis Termoclean Zagreb, a je zadeva tudi po skorajda petih letih v prvi fazi preiskave.
Dne 25.4.2017 je pristojna inšpektorica za okolje od veterinarskega inšpektorja Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin prejela odstop prijave glede smradu in odloženih odpadkov na območju bioplinarne Lendava. Inšpekcijski pregled je bil opravljen isti dan. V ugotovitvenem postopku je bilo ugotovljeno, da je Kemis Termoclean iz Zagreba nezakonito pripeljal v bioplinarno pošiljke odpadkov (odpadke v embalažnih enotah, ki jim je potekel rok uporabe).

Podjetje je imelo pridobljeno soglasje za večkratno pošiljko odpadkov na predelavo med državami članicami ES, ki se je nanašalo na odpadke s klas. št. 19 08 09 – mešanice masti in olj. Soglasje je veljalo do konca leta 2016. O pošiljki odpadkov je bil obveščen oddelek za čezmejno pošiljanje odpadkov na IRSOP, kjer so ugotovili, da gre za nelegalne pošiljke odpadkov, ki niso uvrščeni na zeleni seznam odpadkov. Za pošiljke takšnih odpadkov je zahtevan postopek predhodne pisne prijave (notifikacije) in pridobitev soglasij vseh zadevnih držav.

Dne 29. 5. 2017 je upravljavec bioplinarne prejel ustno odločbo o prepovedi predelave odpadkov prevzetih od Kemis Termoclean d.o.o., Zagreb. Ugotovljeno je bilo, da je zavezanec še kljub prepovedi predeloval odpadke, ki so bili nedovoljeno pripeljani iz Hrvaške, zato je bil izdan sklep o dovolitvi izvršbe. Zavezanec je pravočasno podal pritožbo na odločbo.

Po skorajda petih letih zadeva še vedno v prvi fazi preiskave, postopek pa je v teku šele od letošnjega februarja

“Občina Lendava je dne 8.9.2017 podala naznanilo suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja po čl. 332 KZ-1, ki se je nanašalo na poslovanje družbe ECOS (bioplinarna elektrarna). Šlo je za ukrepanje v povezavi s takrat neznosnim smradom, ustanovljena je bila tudi civilna iniciativa na to temo. Iz poročila Ministrstva za okolje in prostor ter vladnega gradiva je izhajalo, da je upravljalec bioplinske elektrarne v Slovenijo nezakonito prejemal pošiljke odpadkov, konkretno od Kemisa Termoclean Zagreb, Hrvaška. Inšpektorat za okolje in prostor je opravil kontrolni pregled, kjer bi naj bilo ugotovljeno, da so v Bioplinski elektrarni kljub prepovedi predelovali odpadke nezakonitih pošiljk iz Hrvaške, snovi pa iz svoje lokacije tudi po odrejenem ukrepu niso odstranili. 6.7.2017 bi naj Inšpektorat za okolje in prostor prejel od hrvaških organov soglasje za vrnitev odpadkov. Postopek je v teku od februarja 2022 pred Okrožnim sodiščem v Murski Soboti. Poteka prva faza preiskave,” so zapisali pri Občini Lendava.