Sveže

Razpis za direktorja GML: Evgen Lazar ali Dubravko Baumgartner?

Kot smo poročali že pred dnevi, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 5. aprila objavila javni razpis za direktorja javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava, na katerega so se, kot smo že zapisali, prijavili trije kandidati.
V prostorih Občine Lendava je 19.4.2018 zasedala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Šlo je za že 33. sejo omenjene komisije, na kateri so prisotni člani komisije  v drugi točki seznanili s predstavitvijo programov poslovnega in programskega razvoja javnega zavoda Galerija Muzej Lendava, predloženih s strani kandidatov za omenjenega direktorja javnega zavoda.

Že sicer pa so na seji poprej odprli prejete vloge treh kandidatov in preverili izpolnjevanje razpisnih pogojev kandidatov. Vloga Zoltana Kepeja je bila kmalu po pregledu umaknjena kot neustrezna, saj kandidat ne izpolnjuje znanja angleškega oz. nemškega jezika na nivoju B2 (višja raven), temveč zgolj na nivoju vmesne ravni A2. Kepe se tako v nadaljnji izbirni postopek ni uvrstil.

Precej drugače pa je bilo s kandidatoma Evgenom Lazarjem in Dubravkom Baumgartnerjem. Kandidata sta zadostila vsem razpisnim pogojem in sta se tako uvrstila v nadaljnji izbirni postopek pri Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Na minuli 33. seji sta oba kandidata tudi bila povabljena na predstavitev svojih programov.

Kot je moč razbrati iz razpisa, mora kandidat imeti univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem (druga bolonjska stopnja), družboslovne, humanistične, pravne ali ekonomske smeri. Beata Lazar, zadnja direktorica zavoda in zdajšnja vršilka dolžnosti direktorja, ki se kot kaže, tokrat na razpis ni prijavila, ima pogodbo sklenjeno do 13. maja. Izbranemu kandidatu mora poleg Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, zeleno luč prižgati še madžarska narodna skupnost in na koncu občinski svet.