Sveže

Razkrivamo: Novo cestišče v Čentibi ima toliko napak, da bo asfalt potrebno položiti povsem na novo

Ta članek bi zagotovo sodil v rubriko “Saj ni res, pa je.” Hitra dela v minulem predvolilnem času in kot kaže vprašljiv nadzor, sta botrovala dejstvu, da bo povsem novo asfaltno površino, polno napak, potrebno “sfrezati” in poskrbeti za povsem novo asfaltno površino. Dela je izvajalo gradbeno podjetje Pavčnik ter podizvajalec Hasanagić Ibrahim s.p. Nadzor je opravljalo podjetje APUS, varstvo pred erozijo, hudourniki in plazovi, d.o.o. iz Ljubljane, asfaltiranje pa je potekalo 25. in 26. oktobra 2018.
Pritožbe prebivalcev, živečih ob novoasfaltirani lokalni cesti od križišča z državno cesto do nekdanje podružnične osnovne šole v Čentibi, so padle na plodna tla. Cestišče si je najprej ogledal župan Janez Magyar, Občina Lendava pa je kmalu za tem naročila še dodatni nadzor sicer že izvedenih del. Sodni izvedenec gradbene stroke je podal poročilo, v katerem so navedene številne napake in nepravilnosti pri kvaliteti izvedbe del preplastitve cestišča.

Sodni izvedenec je ugotovil sledeče:

– Finalna asfaltna površina je zelo neravna, neravnine se pojavljajo na delu ceste ob muldi, ob jaških, v zgornjem delu pa po celotni površini cestišča;
– Asfaltiranje cestišča v zgornjem delu se je izvajalo z nerazumnimi fazami del, tako so širine posameznih faz vlečenja asfalta različne;
– Vzdolžni stiki so slabo izvedeni (vijugajo) in na mnogih mestih niso zatesnjeni;
– Na mestih so stiki tudi višinsko različni;
– Razširitev na desni strani ceste ob jekleni varnostni ograji na območju hudournika je neustrezno izvedena, z napačnimi padci in nekvalitetno.

Kaj sedaj?

Na lendavski Občini so se odločili, da posamezni lokalni sanacijski posegi ne pridejo v poštev, župan Magyar pa je med drugim tudi zavrnil plačilo računa. “Lokalne sanacije niso primerna rešitev, zato se bo k rešitvi problematike pristopilo s frezanjem celotne površine ter preplastitvijo na isto višino cestišča. Izvajalec del ne oporeka ugotovitvam ter se strinja, da je potrebno zadevo urediti in cestišče sanirati. Izvajalec se je tudi pisno zavezal, da bo pristopil k sanaciji nepravilnosti na dogovorjen način, najkasneje do 30. aprila 2019 oziroma v primeru slabih vremenskih razmer do 31. maja 2019,” pa so sporočili iz lendavske Občine.