Ostalo

Projekt Natura Mura: Na terenu so vodnogospodarske aktivnosti v polnem teku

Osnovni namen projekta Natura Mura, ki se izvaja od 1. marca 2020 do 30.11.2023 je izboljšanje stanja ohranjenosti treh ciljnih habitatnih tipov in dvanajstih ciljnih rastlinskih in živalskih vrst območij Natura 2000 vzdolž reke Mure. Projektna skupina Direkcije RS za vode je v sklopu projekta Natura Mura v zadnjih treh mesecih opravila številne aktivnosti ob reki Muri.
“Na terenskem ogledu smo usklajevali še zadnje projektne podrobnosti. S partnerjem Zavodom RS za varstvo narave smo določili mikrolokacije in oblike novo nastajajočih habitatov (mlak), s partnerji Slovenski državni gozdovi in Zavod za gozdove Slovenije pa smo izvedli oglede novo nastajajočih gozdnih habitatov. V sodelovanju z Razvojnim centrom Murska Sobota in njihovim zunanjim izvajalcem smo izvajali terenska snemanja za potrebe naravovarstvenega filma, v decembru pa smo bili prisotni še na novinarski konferenci projekta na mrtvici Zaton,” so pojasnili.

Na območju občine Tišina so dela na obnovi mrtvice Zaton že v polnem teku. Po čiščenju in pripravi terena sedaj potekajo izkopi, ki pa so zaradi vremenskih razmer, razmočenosti in nestabilnosti terena zelo zahtevni. Dela na mrtvici bodo zaključena predvidoma konec meseca februarja. Lokalno prebivalstvo podpira obnovo mrtvice in se veseli pridobitvi nove sprehajalne poti, ki bo še izvedena v sklopu projekta.

Od meseca decembra vzdolž reke Mure se izvajajo dela na vzpostavitvi novih habitatnih območij za panonskega pupka, velikega pupka, hribskega urha in ovratniškega plavača. Po terminskem planu bo do konca meseca januarja 2022 izkopanih 20 novih mlak, ki se nahajajo vzdolž Mure med naseljem Konjišče in naseljem Mota. Z mesecem januarjem se je pričela tudi obnova mrtvice Podkova, ki se nahaja v občini Lendava. V sklopu projekta bodo izvedena čiščenja treh lokacij znotraj mrtvice. Dodatno pa bosta na novo vzpostavljeni, oziroma bosta očiščena mulja in blata na dveh lokacijah na vzhodni strani, dve mrtvici. Samo omočeno območje mrtvice na severozahodni strani bo podaljšano. Tako bo razširjen tudi življenjski prostor blizu živečega bobra.

V nadaljevanju projekta, v mesecu februarju sledi še izvedba obnov rokavov Besnica in Lukačeva struga na območju mestne občine Murska Sobota. Zaradi časovnih omejitev pri izvedbi projekta je izvajalec del, Pomgrad – VGP d.d., v zadnjih treh mesecih pospešeno izvajal dela na več lokacijah. Nadzor nad projektiranjem in izvedbo izvaja podjetje MILT, Iztok Žvegla s.p.