Ostalo

Previdno v gozdovih: Pomurski policisti že obravnavali delovno nesrečo

Včeraj se je v Murski Soboti zgodila nesreča pri delu, ko je med delom v gozdu na moškega padlo drevo in ga poškodovalo. Stopnja poškodbe zaenkrat še ni znana. “Ob tem policisti opozarjamo na posebno previdnost, pri sečnji in spravilu lesa ter pri izdelavi drv. V gozdu nikoli ne delajte sami in pri delu uporabite zaščitno opremo.”
Delo v gozdu je zahtevno in nevarno. Pri tem najbolj izstopa sečnja dreves. Zato je pomembno, da ima sekač vedno vso potrebno opremo, ki je brezhibna. Še posebej veliko pozornosti moramo posvetiti varnostni opremi, saj nam lahko ta reši življenje. Sečnje dreves zaradi varnosti nikoli ne izvajamo sami. Drevesa podirata vedno sekača v paru, pri čemer sta med seboj ves čas oddaljena vsaj dve drevesni višini, ali pa je na delovišču poleg sekača še traktorist, ki spravlja les do ceste.

V primeru nezgode si lahko sodelavca pomagata ali pa eden odide po pomoč Treba se je zavedati, da zanašanje ne mobilni telefon ni umestno. Mobilni telefoni v bolj oddaljenih predelih, grapah in ozkih dolinah ne delujejo, pri nezgodi pa so lahko uničeni ali pa ga ponesrečenec ne more uporabiti, da bi priklical pomoč. Kombinacija sekača in traktorista je zelo racionalna, saj lahko traktorist z vitlom pomaga reševati obviselo drevo in sekač ne potrebuje žičnega natega. Število mrtvih ali huje poškodovanih se zmanjšuje, a do “vizije 0,” to je nič mrtvih in nič hudo poškodovanih, smo še daleč. Še vedno pa se, tudi zaradi povečanih tveganj pri delu v zadnjih letih, trend zmanjševanja nezgod s smrtnim izidom in težjih poškodb k “viziji 0” zmanjšuje oziroma se ustavlja.

Delo v gozdu še vedno velja za eno najzahtevnejših in najnevarnejših, zato je zelo pomembna primerna oprema za delo v gozdu in seveda znanje ter izkušnje. K večji varnosti pri delu v gozdu znatno prispevajo sodobni gozdarski stroji (strojna sečnja, sodobne gozdarske žičnice s procesorsko glavo in podobno). Pri delu je obvezna uporaba osebne varovalne opreme – zaščitne čelade, zaščitnih rokavic, ustrezne obutve, zaščitnih hlač ter dobro vidnega delovnega jopiča.

Z gozdovi torej ravnajte spoštljivo. Zavedajte se, da so preplet gozdne in kmetijske krajine, raznovrstnost rastlinskih in živalskih vrst v gozdu, izjemnost posameznih dreves, obnovljivi viri energije in surovin ter blagodejen vpliv na celotno okolje le najvidnejše dobrine gozda. Kaj nam pomenijo, bi se verjetno zavedli šele, ko gozda in njegovih koristi v našem okolju nenadoma ne bi bilo več.