Sveže

Preverili smo, koliko so pomurske občine prejele za financiranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih

Preverili smo katere pomurske občine so prejele finančna sredstva iz naslova razpisa za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih. Ob tem smo preverili tudi, kakšna je bila višina dodeljenih sredstev.
V ponedeljek, 27. februarja 2023, je v Ljubljani v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome (Siforoma 5) potekala predstavitev Javnega razpisa za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2023 in 2024, ki je bil 10. februarja 2023 objavljen v Uradnem listu RS številka 17/23. V minulih dneh so postali znani rezultati za posamezno Občino ter tudi višina zaprošenih ter dodeljenih sredstev.

Predstavitve in razprave, ki je sledila v nadaljevanju, so se takrat udeležili predstavniki in predstavnice občin Ribnica, Šalovci, Turnišče, Tišina, Škocjan, Dobrovnik, Lendava, Beltinci, Metlika, Puconci, Murska Sobota, Trebnje in predstavnika Sveta romske skupnosti Republike Slovenije. Mi smo preverili, koliko denarja je šlo v Pomurje.

Na javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2023 in 2024 je prispelo 14 vlog iz 12 Občin. Ena vloga (Občine Turnišče) je bila popolna, preostale Občine pa so vloge bile primorane dopolniti. Vse dopolnitve so prispele do 3.5.2023, v minulih dneh pa so postali znani rezultati omenjenega javnega razpisa.

Občina Dobrovnik bo za projekt “Ureditev javne infrastrukture v romskem naselju Dobrovnik II” v letu 2024 lahko porabila največ 250.000 evrov, Občina Kuzma pa za projekt “Modernizacija javne poti – odsek romsko naselje Dolič,” največ 56.413,46 evrov. Občina Lendava bo že letos lahko porabila največ 95.049,49 evrov in sicer za projekt “Modernizacija ceste v romskem naselju Dolga vas,” Murska Sobota pa za projekt “Sočasno urejanje cest v romskem naselju Pušča – 1. faza” prav tako letos največ 225.069,57 evrov.

V Puconcih bodo za projekt “Obnova javnih poti in in izgradnja javne razsvetljave Vadarci” še letos lahko porabili 55.000 evrov, v Rogašovcih pa največ 135.334,04 evrov in sicer za projekt “Obnova in rekonstrukcija cest v romskem naselju Serdica.” Prav tako v Rogašovcih bodo v prihodnjem letu za isti projekt lahko porabili največ 56.075,18 evrov. V Šalovcih bodo letos za projekt “Modernizacija romskega naselja Mali Šalovci” lahko porabili največ 59.225,76 evrov, v Tišini pa, prav tako letos za projekt “Preplastitev cest in rekonstrukcija obstoječe cestne razsvetljave v romskem naselju Vanča vas – Borejci,” 125.566,73 evrov. Za projekt “Ureditev osnovne komunalne infrastrukture v romskem naselju Gomilica v Občini Turnišče,” bodo v Turnišču lahko letos porabili največ 129.307,09 evrov.

Vsaki občini z evidentiranimi romskimi naselji pa se že sicer iz državnega proračuna vsako leto zagotavljajo sredstva za sofinanciranje obveznosti občin s stalno naseljeno romsko skupnostjo. Sredstva se navedenim občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 3,5 % primerne porabe občine. Za Občino Lendava to na letni ravni pomeni 388.416 EUR. prvi obrok, 194.208 EUR, je Občina Lendava že prejela meseca marca, naslednji obrok pa bo prejela septembra. V letu 2024 bo občini Lendava pripadlo okrog 517.000 evrov.