Ostalo

Pozor! Šolske počitnice gredo proti koncu, otroci pa se vračajo v šolske klopi in na ceste

Ker je že ta četrtek, 1. septembra 2016, prvi šolski dan, Avto-moto zveza Slovenije v sodelovanju s Policijo že odšteva dneve do takrat, ko bo treba posebno pozornost namenjati prvošolčkom in vsem otrokom, najšibkejšim udeležencem v cestnem prometu.

Varnost otrok v cestnem prometu je, skladno z Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022, ena izmed prioritet varnosti cest na svetovnem, evropskem in slovenskem ozemlju. Država ima v ta namen več orodij: zagotavljanje varnih šolskih poti, organizirani prevozi otrok na nevarnih območjih in varovanje šolskih poti v bližini osnovnih šol.

Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje (predvsem prometne znake, ki obveščajo o varni hoji), poleg tega ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Zato moramo za njihovo varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu.

Zagotavljanje varnosti otrok je v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog policije. V skladu z usmeritvami na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa policisti ob začetku vsakega šolskega leta izvajamo ustaljene aktivnosti. S stalno navzočnostjo ob šolah in šolskih poteh prispevamo k umirjanju prometa.

Policija: “V okolici šol policistiv prvih šolskih dneh izvajamo poostren nadzor prometa, še posebej med prihodom učencev v šolo in odhodom domov. Preverjamo varno hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost prvošolčkov z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi za večjo varnost ob zmanjšani vidljivosti, brezhibnost koles, koles s pomožnim motorjem in koles z motorjem. Redno preverjamo tudi pravilno uporabo varnostne čelade. Policisti v začetku šolskega leta tudi poostreno nadziramo tehnično brezhibnost vozil za prevoze otrok ter uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo otroke v šolo.”