Ostalo

Pozor! Po letu 2023 prepoved kurilnih naprav, vgrajenih pred letom 1995

Med ukrepi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta bo po letu 2023 prepovedana uporaba najstarejših kurilnih naprav, ki najbolj onesnažujejo okolje. Do leta 2023 se bodo še lahko uporabljale kurilne naprave za centralno ogrevanje, ki so bile vgrajene do vključno leta 1995, od leta 2028 pa bo veljala prepoved uporabe vseh takšnih kurilnih naprav, starejših od dvajset let. Zaradi prepovedi bodo uporabniki morali te kurilne naprave na trda goriva zamenjati z okoljsko ustreznejšim virom ogrevanja, kar bo ministrstvo za okolje in prostor spodbujalo tudi s subvencijami za zamenjavo.
V skladu z direktivo EU želi Slovenija do leta 2030 zmanjšati emisije prašnih delcev PM2,5 za 60 % glede na leto 2005. V zadnjih letih emisije teh delcev padajo v vseh sektorjih razen iz rabe lesa v gospodinjstvih. Da dosežemo zastavljen cilj bo potrebno največ ukrepov izvesti prav v gospodinjstvih. Potrebna bo obsežna zamenjava obstoječih starih kotlov in peči na lesno biomaso, ki povzročajo zelo visoke emisije teh prašnih delcev.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ocenjuje, da se danes v gospodinjstvih uporablja kar 150.000 kurilnih naprav na trdo gorivo, ki zaradi narave delovanja ob neprimerni uporabi povzročajo zelo visoke emisije prašnih delcev. Za dosego zastavljenega cilja bo potrebno zamenjati več kot 80% teh naprav, kar pomeni 120.000 kurilnih naprav. Za lažje razumevanje obsežnosti te številke naj povemo, da je bilo v zadnjih nekaj letih s pomočjo Eko subvencij zamenjanih cca. 10.000 malih kurilnih naprav.

Iz tega razloga bo po letu 2023 prepovedana uporaba najstarejših kurilnih naprav, ki najbolj onesnažujejo okolje. Na MOP pojasnjujejo: “Do leta 2023 se bodo lahko še uporabljale kurilne naprave za centralno ogrevanje, ki so bile vgrajene do vključno leta 1995, od leta 2028 dalje pa bo veljala prepoved uporabe vseh takšnih kurilnih naprav starejših od 20 let. Zaradi prepovedi bodo uporabniki morali te kurilne naprave na trdna goriva zamenjati z okoljsko ustreznejšim virom ogrevanja, kar bo MOP spodbujal tudi preko subvencij za zamenjavo.”