Ostalo

Pomurje: Vedno večji odziv vabljenih žensk na preventivni program Dora

V Splošni bolnišnici Murska Sobota je bilo leta 2021 v državnem programu za zgodnje odkrivanje raka na dojki Dora opravljenih 7.881 pregledov z mamografijo. Od vseh povabljenih žensk se jih je mamografije udeležilo 78 (leta 2020 – 68,9) odstotkov, kar pomeni, da se stan je iz leta v leto izboljšuje, saj se ženske zavedajo, da je potrebno skrbeti za lastno zdravje.
Po podatkih Onkološkega inštituta Ljubljana so v Splošni bolnišnici Murska Sobota raka do sedaj odkrili pri okoli 40 ženskah, vendar število še ni dokončno, ker so nekatere ženske še v obravnavi. Stopnja odkrivanja raka je bila v letu 2021 primerljiva z odkrivanjem raka v letu prej. V letu 2021 je sicer bilo v okviru programa Dora za zgodnje odkrivanje raka na dojki opravljenih največ mamografij doslej, ne le v Pomurju temveč na nivoju cele države.

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana so sicer zadovoljni z izjemno dobrim odziv povabljenih žensk, kajti na 22 lokacijah so opravili 113.679 mamografij in raka na dojki odkrili pri nekaj več kot 655 ženskah. Odziv žensk je bil lani na ravni kot pred epidemijo, in sicer se je vabilu odzvalo 78 odstotkov povabljenih žensk. Po podatkih Registra raka RS rak na dojki tvori petino vseh rakov pri ženskah v Sloveniji. Je najpogostejši ženski rak poleg nemelanomskega raka kože.

Obolevnost za rakom na dojki narašča, v zadnjem desetletju (2009-2018) se je stopnja obolevnosti na 100.000 žensk vsako leto povečala v povprečju za dva odstotka in pol. Osemdeset odstotkov žensk zboli po 50. letu. V petletnem obdobju 2014-2018 je bila v Sloveniji največja obolevnost za rakom na dojki v obalno-kraški in zasavski regiji, najmanjša pa v koroški in pomurski. Za rakom na dojki zbolevajo tudi moški. V Sloveniji za to boleznijo povprečno letno zboli deset moških, v Pomurju manj kot eden (samo eden v desetih letih, op.p.).

Z novo strategijo programa Dora 2021-2025 se uvajajo predvsem novosti na področju krepitve in trdnosti obstoječega presejalnega programa. Lani je prvič potekalo tudi strokovno srečanje Dorin dan, ki je bilo namenjeno predvsem zdravstvenim timom ginekologije in družinske medicine ter bo postalo tradicionalno letno srečanje. Eden od ciljev programa je, da se na podlagi objave novih mednarodnih dognanj na osnovi raziskav in priporočil, vključno z načrtom European Beating Cancer Plan, pripravi načrt za morebitno spremembo presejalne politike programa Dora najkasneje do konca leta 2025. Glavni cilj programa pa tudi v prihodnje ostaja zmanjševanje umrljivosti zaradi raka na dojki v ciljni populaciji žensk med 50. in 69. letom za 30 odstotkov.