Ostalo

Poletje nas vabi v gozd – upoštevajmo gozdni bonton!

Vroči počitniški dnevi nas vabijo tudi v gozdove. Kot obiskovalci pa moramo z gozdom ravnati spoštljivo in skrbno! Preplet gozdne in kmetijske krajine, raznovrstnost rastlinskih in živalskih vrst v gozdu, izjemnost posameznih dreves, obnovljivi viri energije in surovin ter blagodejen vpliv na celotno okolje so le najvidnejše dobrine gozda. Kaj nam pomenijo, bi se verjetno zavedli šele, ko gozda in njegovih koristi v našem okolju nenadoma ne bi bilo več.
Strokovnjaki z gozdom gospodarijo trajnostno, sonaravno in večnamensko. Zato ponuja gozd tudi možnosti za rekreacijo, sprostitev in druge dejavnosti. Prost dostop v gozdove je civilizacijska pridobitev, na katero smo lahko v Sloveniji zelo ponosni. Vendar pa je treba v gozdu upoštevati tudi nekatere omejitve, predvsem pa poskrbeti, da gozd po obisku zapustimo takšen, kot je bil, ko smo vstopili vanj.

Pri preživljanju časa v gozdu imejmo zato v mislih naslednje:

  • vsak gozd ima lastnika. V gozdu smo gostje, zato upoštevajmo navodila gozdarskih strokovnjakov in lastnikov gozdov.
  • Vožnja je v gozdu dovoljena le po cestah, če poseben znak tega ne prepoveduje. Ne parkirajmo torej vozil kjerkoli, ampak vprašajmo za dovoljenje lastnika zemljišča. Še posebej bodimo pozorni na prevoznost gozdnih vlak in dostopnost skladišč lesa. Gorsko kolesarjenje in ježa sta dovoljena le na označenih gozdnih vlakah in gozdnih poteh.
  • Pešpoti v gozdu nas vodijo in nam odstirajo zanimivosti iz zakladnice narave. Uporabljajmo jih in ne hodimo po brezpotjih. Kažipote, oznake, ograje, klopi in druge naprave ohranimo nepoškodovane za prihodnje obiskovalce gozda.
  • Ne uničujmo rastja. Gozdno cvetje, gobe, plodovi in mah so nujni za biotsko raznolikost življenja v gozdu, zato je njihovo nabiranje omejeno s predpisi. Okrasna drevesa za praznike kupujmo na trgu in bodimo pozorni, da so v skladu s predpisom opremljena z nalepko.
  • Smeti in odpadkov ne puščajmo v gozdu. Odnesi,o jih v smetnjak oziroma na urejeno odlagališče. Bodimo prijazni do narave in odnesimo še morebitne druge smeti.
  • Gozdne živali so zelo plašne in se pred človekom umaknejo. Ne vznemirjajmo jih s hrupom po nepotrebnem. Psi morajo biti pod skrbnim nadzorom.
  • Drevesa in grmi so živa bitja, zato jih spoštujmo in ne poškodujmo. Izogibajmo se gozdnih površin, ki so bile pomlajene s sadikami gozdnega drevja.
  • Voda je dragocena, gozd jo čisti, zadržuje in jo pomaga ohranjati pitno. Cenimo to vlogo gozda in ne spuščajmo škodljivih snovi v vodo ali gozdna tla.