Ostalo

Pokrajinski arhiv Maribor Enoto za Prekmurje seli v Mursko Soboto

Zgradba nekdanjega Muralista na Cvetkovi ulici bo v prihodnosti hranila več kot 1,7 km dokumentarnega arhivskega gradiva o Prekmurju – Pokrajinski  arhiv Maribor bo namreč Enoto za Prekmurje preselil v Mursko Soboto, so  danes na tiskovni konferenci sporočili minister za kulturo Republike Slovenije Anton Peršak, direktor Pokrajinskega arhiva Maribor Ivan Fras in župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek.

V teku je priprava gradbene dokumentacije, sorazmerno ohranjeno zgradbo bo potrebno še ustrezno opremiti za delovanje arhiva, ki naj bi po načrtih začel delovati leta 2018. Minister za kulturo je ob tem povedal, da je ministrstvo predvidelo finančna sredstva za nakup zgradbe in najnujnejšo opremo za vzpostavitev delovanja arhiva. Župan dr. Aleksander Jevšek je povedal, da je selitev prekmurskega arhiva izrednega pomena za celotno regijo in Mursko Soboto kot regijsko središče, ob selitvi se bo zagotovo pobrisal prah iz arhivov in se bodo odprli dokumenti, ki so pomembni za Prekmurje. Mestna občina Murska Sobota bo ob tem v neodplačni prenos na Republiko Slovenijo prenesla 1.200  m² nepremičnin okrog samega objekta.

Direktor Pokrajinskega arhiva Maribor Ivan Fras je izrazil željo, da bo v prihodnosti v Murski Soboti samostojna enota arhiva za celotno Pomurje, ki bo pokrivala upravne enote Murska Sobota, Gornja Radgona, Ljutomer in Lendava.  Skupaj z ministrom in županom je medijem razkazal prostore in povedal, da bo zgradba ostala v istih gabaritih, predvidena je ureditev skladišča. V pritličnih prostorih nekdanje Murine trgovine bo urejena čitalnica arhiva. V Enoti za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor v Murski Soboti je predvideno skupno šest zaposlitev, od tega tri nove.