Ostalo

Poklicna matura: Dva zlata maturanta

Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem. Najpogostejši in seveda “redni” rok je tisti spomladanski. V tem roku je poklicno maturo v lendavski Dvojezični srednji šoli opravljalo 33 dijakov.
Poklicno maturo je v lendavski Dvojezični srednji šoli v spomladanskem roku opravljalo 33 dijakov, ki so obiskovali pet vzgojno-izobraževalnih programov. To so Ekonomski tehnik, Strojni tehnik (SSI in PTI), Kemijski tehnik in Tehnik mehatronike. Uspešnost poklicne mature je letošnje leto bila 100-odstotna, saj dijaka, ki poklicne mature ne bi opravil uspešno, ni bilo.

V programu Ekonomski tehnik SSI je poklicno maturo opravilo 9 dijakov, v programu Kemijski tehnik SSI je poklicno maturo opravilo 11 dijakov, v programu Strojni tehnik SSI je poklicno maturo opravilo 10 dijakov, v programu Strojni tehnik PTI je poklicno maturo opravil 1 dijak in v programu Tehnik mehatronike PTI sta poklicno maturo opravila 2 dijaka.

Lara Copot (program Kemijski tehnik) in Etjan Kiralj (program Strojni tehnik) pa postala zlata maturanta. Na poklicni maturi (po končani srednji strokovni šoli) se lahko doseže največ 23 točk; zlati maturanti pa so tisti, ki dosežejo 22 točk. Maturant, ki doseže polno število točk, je diamantni maturant.