Ostalo

Pogodba je podpisana, preureditev prostorov bivše Ekonomske šole se lahko začne

Včeraj, ob 8. uri je v sejni sobi Mestne občine Murska Sobota potekal podpis pogodbe z izvajalcem del za začetek preureditve bivše Ekonomske šole, s katero bomo v Murski Soboti pridobili 15 stanovanj za mlade in mlade družine ter občane Mestne občine Murska Sobota. Pogodbo sta podpisala direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota Gaby Flisar in s strani izvajalca del Pomgrad d.d. član uprave Boris Sapač.
“Pomanjkanje stanovanj, predraga stanovanja, otežen dostop do gradnje in drugi problemi mlade pahnejo v pasivnost in na rob družbenega udejstvovanja. Lokalna skupnost je tista, ki je mladim najbližje in ki lahko s strateškim pristopom in z inovativnimi rešitvami omogoči mladim lažji dostop do stanovanja. S tem, ko lokalna skupnost razvija in oblikuje podporno okolje za ureditev stanovanjskih razmer, posredno pripomore k razvoju celotne lokalne skupnosti, ker s tem olajša mladim osamosvajanje in jih spodbuja k hitrejšemu odseljevanju od staršev ter prevzemanju različnih odgovornosti v vsakdanjem življenju,” so zapisali na Mestni občini Murska Sobota.

Dostop mladih do stanovanja je velik izziv ne samo za mlade ampak tudi za njihove starše in skrbnike. To velja tako za fazo bivanja v času študija kot pri zagotavljanju prvega stanovanja. Glede na cilje, ki jih določa Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025, so se na javnem skladu skupaj z Mestno občino Murska Sobota odločili, da bodo preuredili prazno stavbo bivše Ekonomske šole. S ciljem obnove oziroma revitalizacije objekta bodo neizkoriščeno stavbo ponovno oživili in ji dodali novo funkcijo, ki bo za mesto in prostor vitalnega pomena.

Zaradi slabega stanja stavbe Bivše ekonomske šole, trenutni nefunkcionalnosti stavbe se je investitor odločil stavbo celovito energetsko prenoviti in jo preurediti v neprofitna stanovanja za občane Mestne občine Murska Sobota za mlade in mlade družine in druge občane občine. “Stanje na terenu in predhodno izvedene strokovne podlage izkazujejo nujnost in upravičenost izvedbe sanacijskih ukrepov, saj je obravnavana stavba nefunkcionalna, energetsko potratna, poleg tega pa obstajajo v prihodnosti še varčevalni potenciali, oziroma prostor za izboljšave. Poleg same energetske potratnosti, je stanje problematično tudi z vidika dotrajanosti stavbe in nujno potrebne celovite obnove. S celovito energetsko prenovo stavbe bo javni sklad zagotovil dodatna stanovanja, po katerih je veliko povpraševanje,” so zapisali v Murski Soboti.

Namen investicije je izvesti celovito energetsko prenovo stavbe in preurediti prostore bivše Ekonomske šole v neprofitna stanovanja za občane Mestne občine Murska Sobota in s tem zadovoljiti potrebe povpraševanja po neprofitnih stanovanjih in pridobiti stanovanja, ki bodo namenjena mladim in mladim družinam. Specifični cilji investicije je zagotoviti skupno 15 neprofitnih stanovanj od tega 12 stanovanj za mlade in mlade družine in 3 neprofitna stanovanja za občane MOMS, od tega bo 1 stanovanje prilagojeno invalidni osebi).

Stavbo nekdanje Ekonomske šole bo obnovilo gradbeno podjetje Pomgrad d.d. in sicer za 2.268.326,70 EUR (brez DDV). Rok za izvedbo je 365 dni od uvedbe v delo. Zaključek del je predvidoma do konca leta 2024.