Ostalo

Podpisani pogodbi za spodbujanje naložb in turistične dejavnosti madžarske narodnostne skupnosti

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek in predsednik pomurske madžarske narodnostne skupnosti Ferenc Horvath sta včeraj podpisala pogodbi za spodbujanje naložb v gospodarstvu in spodbujanje turističnih dejavnosti madžarske narodne skupnosti v obdobju do konca 2020. Pogodbi sta vredni nekaj čez 1,6 milijona evrov.
Včeraj sta minister Zdravko Počivalšek in predsednik Sveta PMSNS Horváth Ferenc, v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v Ljubljani, podpisala pogodbi o izvajanju in financiranju ukrepa 1: Spodbujanje naložb v gospodarstvu in ukrepa 2: Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov, v okviru Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020.

Vizija programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020: “Na območju, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti se bodo v letu 2020 z izvedbo tega programa in z njim povezanih ukrepov zagotavljale možnosti za ustvarjanje dohodka ter izboljšala zmogljivost zadrževanja mladih izobražencev na tem območju.”

Program je namenjen razvoju gospodarske osnove območja, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, kar podrobneje pomeni ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje že obstoječih, vzpostavljanje nove infrastrukture in posodobitev že obstoječe ter povečanje privlačnosti območja. S štiriletnim programom želimo kar najbolj učinkovito odpraviti posledice gospodarske krize in nerazvitost območja, ki po podatkih še vedno nazaduje v primerjavi z drugimi regijami v državi. Program je namenjen vsem upravičencem, ki svojo dejavnost opravljajo na območju, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, in ki bodo z izvedbo svojih projektov pripomogli k uresničitvi njegovih ciljev.

PMSNS ima pripravljeno celovito strategijo razvoja območja, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti. Strategija je pripravljena za obdobje 2017–2019, zajema celotno programsko območje tega programa ter potrebe, priložnosti, slabosti in prednosti. V pripravi je tudi celovita strategija razvoja turizma območja, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti. Strategija, katere cilj bo med drugim bo tudi krepitev gospodarskih in turističnih odnosov s sosednjo Madžarsko, se bo uresničevala z raznimi aktivnostmi in izvedenimi projekti v sklopu programa.

PMSNS je prejela sredstva Slovenskega regionalno razvojnega sklada za zagon razvojne institucije Minta, d. o. o., ki je v 100-odstotni lasti PMSNS. Minta naj bi prispevala k institucionalni krepitvi  problemskega območja. To bo posredno pozitivno vplivalo tudi na izvajanje programa, saj je za programsko območje značilna prav odsotnost razvojnih institucij oziroma znanj s področja spodbujanja razvoja.