Ostalo

Podpisali so pogodbo o izvajanju gradbenih del Razvojnega centra v Radmožancih

Minuli torek sta Ferenc Horváth, predsednik krovne organizacije pomurskih Madžarov in Matjaž Hozjan, direktor gradbenega podjetja Legartis iz Lendave, v sejni sobi Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti podpisala pogodbo o izvajanju gradbenih del Razvojnega centra v Radmožancih.
Pogodba o izvajanju del Razvojnega centra v Radmožancih je podpisana, dela se lahko začnejo. Namembnost objekta so, kot smo že poročali, vsebine za delo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Omenjeni Razvojni center bo imel na voljo tudi prostore za druženje skupin otrok in njihovih staršev, objekt pa bo izdelan po želji investitorja, po grafični predlogi objektov tradicionalne kvalitetne arhitekture iz časa v začetku 20. stoletja. Na mestu predvidene gradnje se sicer trenutno nahaja pritlična stanovanjska hiša, ki jo bo izvajalec del pred pričetkom gradbenih del porušil. V pritličju objekta bodo urejeni prostori mladinskega centra, na podstrešju bo urejen tehnični prostor, a bo slednje večinoma neizrabljeno.

Center bo namenjen predšolskim in šoloobveznim otrokom ter mladini. Center bo med drugim namenjen združevanju mladih generacij, v ta namen pa se bodo v objektu odvijale tudi prireditve, strokovna srečanja, tematska predavanja, druženja, … V objektu bosta dve učilnici, telovadni prostor za razgibavanje otrok s prostorom za hrambo rekvizitov, sanitarije, pisarna – sejna soba ter pomožni prostori. V prostoru bodo še večnamenski prostor za druženje otrok, mladine ter staršev. Objekt bo imel na voljo 10 parkirnih mest. Površina pritličja objekta bo 270 kvadratnih metrov. Ocenjena skupna vrednost projekta je 550.000 evrov, gradbeno dovoljenje pa je že bilo izdano. Projekt bo izveden s finančno podporo države Slovenije in Madžarske.

Ključna naloga razvojnega centra bodo preventivne dejavnosti in posledično preprečevanje ali zmanjševanje razvojnih zaostankov in morebitne socialne izključenosti ranljivih skupin. Preventivne dejavnosti in pravočasna zgodnja obravnava pozitivno vplivajo na otrokov celostni razvoj in s tem na kakovost življenja celotne družine, kar dolgoročno izboljšuje socialno vključenost tako otrok kot tudi njihovih staršev.

Na narodnostno mešanem območju v delu Prekmurja (t. j. v Lendavi in njeni okolici) je bila že pred časom zaznana potreba po tovrstni dejavnosti (zgodnji obravnavi), saj več kot 30 družin z našega dvojezičnega območja odhaja s svojimi otroci na obravnave v sosednjo Madžarsko. Potreba je bila zaznana tudi s strani vzgojiteljic v vrtcih, ki so s tem področjem premalo seznanjene in potrebujejo strokovno pomoč in krepitev kompetenc ter izobraževanja na to temo.