Ostalo

Po mnenju poslanca Janija Ivanuše (SNS), se na našem območju “izvaja načrtna madžarizacija.”

Poslanec Jani Ivanuša, član poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke, je 13. marca 2019 na predsednika Državnega zbora naslovil pisno poslansko vprašanje “v zvezi z madžarizacijo,” ki ga je naslovil na Vlado Republike Slovenije. To pisno poslansko vprašanje je včeraj obravnavala Vlada Republike Slovenije na svoji 27. redni seji. Objavljamo tako pisno poslansko vprašanje, kakor tudi sporočilo Vlade RS (spodaj).
Pisno poslansko vprašanje poslanca Janija Ivanuše (SNS):

Odgovor Vlade Republike Slovenije

“Vlada je v svojem odgovoru pojasnila, da je predlog odgovora Vlade Republike Slovenije pripravljen na podlagi pisnega poslanskega vprašanja Janija Ivanuše v zvezi z madžarizacijo. Poslanec je v pisnem vprašanju opozoril na akutno situacijo na mejnem območju z Madžarsko. Ob tem je izpostavil nekaj problemov ter v tej zvezi naslovil na Vlado Republike Slovenije različna vprašanja v zvezi z vodstvenimi položaji oziroma prednostjo zaposlovanja slovenskih državljanov, kulturnim domom v Lendavi, delegacijami Vlade Republike Slovenije, kmetovanjem na slovenski zemlji, prejemniki subvencij, zastopanjem slovenščine v šolstvu, madžarizacijo slovenskega naroda, kulture, itd.

Vlada se je seznanila s pisnim poslanskim vprašanjem poslanca in v odgovoru uvodoma opozorila na prizadevanja regionalne politike v Pomurski regiji. Nadalje je podala pojasnila glede pravnih podlag za zaposlovanje javnih uslužbencev. V zvezi s kulturnim domom v Lendavi je pojasnila, da se je leta 2017 odločila, da je njegovo delovanje v javnem interesu države in zavodu namenila dodatna finančna sredstva. V zvezi z delegacijami je vlada podala odgovor glede aktivnosti ministrstev na tem območju. V zvezi s problemom kmetovanja je podala odgovor glede priprave nove resolucije, ki bo podlaga za izoblikovanje potrebnih vsebinskih sprememb zakonodaje s področja kmetijske zemljiške politike. V zvezi z jezikom v šolstvu je vlada v odgovoru predstavila sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji ter ukrepe v zvezi z dodatnim usposabljanjem pedagoških delavcev na tem območju. Glede madžarizacije slovenskega naroda je opozorila na enakopravno obravnavo vseh prebivalcev na tem območju.”