Sveže

PMSNS: Predsednik postal Dušan Orban, podpredsednika Teodor Varga in Alen Vugrinec

Včerajšnji popoldan se je v sejni sobi Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) na Glavni ulici 7 odvila prva seja Sveta, na kateri so prisotni člani, teh je tokrat 19, izbrali novo vodstvo. Ferenca Horvátha je tako zamenjal Dušan Orban iz Domanjševcev, podpredsednika pa sta postala Teodor Varga in Alen Vugrinec.
Včeraj se je v sejni sobi PMSNS na Glavni ulici 7 odvila 1. seja Sveta v novem mandatu. Prisotni člani, bilo jih je 19, so tako izbrali novo vodstvo za prihajajoča štiri leta. Svet je tako v sklopu potrditve mandatov članom imenoval Komisijo za potrditev mandatov članom, katero so sestavljali predsedniki občinskih narodnih skupnosti Prekmurja, teh je pet ter mandate vsem članom na podlagi obvestil o imenovanju tudi potrdili. Ker je bila potrjena več kot polovica mandatov, v tem primeru torej vsi, je svet PMSNS tudi uradno bil konstituiran.

V nadaljevanju je svet, glede na poslovnik sveta PMSNS, izmed prisotnih članov izbral predsednika in sicer na predlog enega izmed članov. V sklopu imenovanja predsednika je bilo potrebno imenovati Komisijo za volitve, imenovanja ter mandatna vprašanja, katere sestava je bila enaka prejšnji komisiji. Člani sveta so tako z dvigom rok soglasno potrdili, da bo predsednik sveta PMSNS v tem mandatu Dušan Orban iz Domanjševcev, sicer predsednik madžarske narodne skupnosti Občine Šalovci. Pred tem je sicer kandidat prisotnim članom sveta na kratko predstavil svojo vizijo ter si za tem izbral podpredsednika. To sta postala Teodor Varga in Alen Vugrinec.

Na naslednjih sejah bo svet PMSNS imenoval še listo kandidatov za članstvo v organih in delovnih telesih PMSNS.

“Najprej bomo pregledali odbore naše skupnosti, torej kateri so resnično potrebni in katere bi morda bilo potrebno ukiniti, če nimajo smisla. Kot smo lahko slišali na današnji seji, je bilo danih nekaj pobud o ustanovitvi kakšnega novega odbora. Pregledati moramo trenutne projekte, torej, na kateri stopnji smo pri katerem projektu, katerega lahko zaključimo ali morda celo odpovemo, saj trenutna politična ter gospodarska situacija kaže, da finančno najbrž ne bo tako kot je bilo,” je dejal Dušan Orban. Na naše vprašanje, ali ga je soglasna podpora presenetila ter ali ga je presenetilo tudi, da ni imel konkurence, je dejal, da je presenečen in da je hkrati tudi zelo počaščen, “da je celotni svet krovne organizacije glasoval zame in me pri mojih ambicijah tudi podprl.” Na naše vprašanje, ali bo v bližnji prihodnosti morda sledil pregled finančnega poslovanja PMSNS-ja in podjetja Minta d.o.o. je Orban dejal, da bo vse odvisno od odborov in seveda sveta PMSNS. “Najvišji organ naše skupnosti je svet in svet o vsem odloča. Vse zadeve bomo preučili,” je zaključil.

Člani sveta PMSNS: Hodoš – Denis Tamaško in Silvija Roman, Šalovci – Dušan Orban in Josip Kranjec, Moravske Toplice – Zsuzsi Vugrinec, Ladislav Sabotin in Alen Vugrinec, Dobrovnik – Edit Varga, Teodor Varga, Alenka Toplak in Luka Car ter Lendava – Robert Požonec, Szeréna Bence, Janez Magyar, Boglárka Vass, Tomi Horvat, Mihael Kasaš, Štefan István Varga in Eva Tivadar.