Ostalo

Petišovski plin: Vlada je na včerajšnji seji sprejela pobudo za odstop od Pogodbe o energetski listini

Vlada Republika Slovenija je danes sprejela pobudo za odstop od Pogodbe o energetski listini (PEL), saj so zaveze v njej preživete in zastarele. Slovenija se s tem pridružuje drugim državam Evropske unije (EU), ki so že odstopile od pogodbe, kot je na primer Italija, oziroma so napovedale odstop (Poljska, Španija, Nizozemska, Francija in Belgija).
Konec avgusta je britanska družba Acent Resources, ki se ukvarja s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, sprožila arbitražni spor proti Sloveniji, kar je dejansko pričakoval marsikdo. Odškodnina, ki jo Ascent zahteva od Slovenije znaša kar pol milijarde evrov, kar je seveda bistveno več od zneska, ki je še letošnjega marca znašal “le” 120 milijonov evrov. Predpostavljati je mogoče, da je zvišan znesek posledica trenutnih podražitev plina, torej so v odškodnino vključeni dobički, ki bi jih podjetje lahko imelo. Med tem je Državni zbor aprila s široko podporo popolnoma prepovedal proces hidravličnega lomljenja za pridobivanje zemeljskega plina v Sloveniji.

Britanci so arbitražni spor, kot že rečeno, sprožili zaradi Pogodbe o energetski listini. Omenjena pogodba je bila podpisana leta 1994, poleg Slovenije pa jo je podpisalo še 52 držav. V omenjeni pogodbi je med drugim navedeno tudi, da zasebno podjetje lahko toži državo podpisnico. Namen pogodbe je takrat bil zaščita podjetij zahodnih držav, ki so začenjala “tvegane” energetske naložbe v novonastalih državah nekdanjega vzhodnega bloka. Žal pa je potrebno poudariti, da so številne določbe v pogodbi že zastarele. Pa bi se znesek lahko znova spremenil in sicer navzgor? Lahko. Ascent, ki naj bi po lastnih navedbah v plinarno v Petišovcih vložil okoli 50 milijonov evrov, danes terja pol milijarde evrov. Pa bo pogodba doživela svojo prenovo? Bo. Pogajanja so trajala dve leti in se zaključila pred okrog petimi meseci. Posodobljena pogodba o energetski listini bo predmet glasovanja na 33. Konferenci podpisnic energetske listine, 22.11.2022.

“Omenjena listina je po treh desetletjih od obstoja ena ključnih ovir učinkovite okoljsko-podnebne in odgovorne energetske politike, zato se je Vlada RS danes odločila, da Državnemu zboru predloži v soglasje pobudo za odstop od te energetske listine. PEL je skozi leta začela izgubljati na pomenu. Širitev EU in nadaljnja evropska integracija sta omogočili nove, poglobljene možnosti naložbenega sodelovanja na področju energije in zagotavljanja pravne varnosti akterjev v energetskem sektorju. Prav tako je razvila pravila državnih pomoči, okoljskih standardov, finančnih mehanizmov, investicijsko pravo, kakor tudi zakonodajo na področju varstva konkurence. Eden izmed pomembnejših vidikov zastarelosti trenutne pogodbe je tudi institut reševanja naložbenih sporov. 26. člen PEL tako omogoča vlagatelju, da lahko v primeru spora s pogodbenico izbere mednarodno arbitražo mimo rednih sodišč,” so včeraj zapisali pri Vladi Republike Slovenije.

In kaj če država recimo že danes odstopi od omenjene pogodbe? Slednja vsebuje klavzulo, da je državo za naložbe, ki so jih družbe izvedle pred odstopom od ECT-ja, mogoče tožiti še dvajset let pozneje. Slovenija je sicer napovedala, da če soglasja znotraj EU, kako naprej z omenjeno listino ne bo, bo Slovenija zagotovo sprožila postopke za izstop.