Ostalo

Oživljanje dediščine Otoka ljubezni: Projekt izgradnje mlina in broda s podporo EU

Na Otoku ljubezni se pričenja izvedbeni del projekta, ki predstavlja pomemben korak v ohranjanju kulturne dediščine ter nadgradnji turistične ponudbe. Projekt vključuje izgradnjo novega mlina in broda ob reki Muri, s čimer želijo pokazati zavezanost ohranjanju tradicije, ob tem pa uporabljati sodobne metode za njeno predstavitev in interpretacijo.
Projekt izgradnje mlina in broda je financiran v skupni vrednosti 475.115,33 evrov, s prispevkom Evropske unije v višini 350.000,00 evrov, pridobljenim preko Mehanizma za okrevanje in odpornost. Sredstva so dodeljena v okviru stebra C3, komponente K11, ki podpira ukrep preoblikovanja slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na področju turizma in kulturne dediščine.

Obogatitev projekta z dodanimi elementi za izboljšanje obiskovalčeve izkušnje

V okviru projekta izgradnje mlina in broda na Otoku ljubezni, poleg osnovnih gradbenih del, načrtujejo tudi uvedbo dodatnih elementov, ki so namenjeni obogatitvi izkušenj obiskovalcev. Vključitev informativnih tabel bo omogočila globlji vpogled v zgodovino in pomen objektov, medtem ko bodo foto-stene nudile priložnosti za ustvarjanje trajnih spominov. Za zagotavljanje sodobne dostopnosti informacij bo vzpostavljena live-stream kamera. Dodatno bodo postavljene kolesarnice, digitalni števci za beleženje obiskov kolesarjev in pešcev, panoramski daljnogledi za opazovanje okoliške narave in vremenska postaja za aktualne informacije o vremenskih razmerah.

Zaključek projekta

Predviden zaključek projekta je v prvi polovici avgusta 2024. Cilj projekta je obnova in ponovna postavitev mlina in broda na Otoku ljubezni, ki sta del lokalne kulturne dediščine. Projekt bo ponudil nove možnosti za izobraževanje in turizem ter spodbudil obiskovalce k raziskovanju zgodovine in naravnih lepot regije.

Ta prizadevanja so usmerjena v oživitev pomembnih zgodovinskih znamenitosti ter zagotavljanje kakovostne turistične infrastrukture, ki bo privabljala obiskovalce z interesom za avtentične izkušnje. Z izgradnjo mlina in broda se krepi ozaveščenost o pomenu ohranjanja kulturne dediščine in omogoča obiskovalcem, da se poglobijo v lokalno zgodovino in kulturo.