Ostalo

Osnovna košarica se je v mesecu dni podražila za 1,2 odstotka

Rezultati popisa živil za (najcenejšo) osnovno nakupno košarico kažejo, da se je vrednost najcenejše nakupne košarice, v primerjavi s predzadnjim popisom pred mesecem dni rahlo povišala, in sicer za 0,49 evra, oziroma za 1,2 %. Do takrat je sicer bilo možno zaznavati padanje povprečne vrednosti najcenejše nakupne košarice.
V celotnem obdobju spremljanja cen (primerjava med 13.9. in 10.11.2022) se je vrednost povprečne najcenejše košarice osnovnih živil znižala za 15,36 % oziroma za 7,66 evra. V času zadnjega popisa so se vrednosti najcenejših nakupnih košaric znižale pri dveh trgovcih, pri ostalih štirih pa se je vrednost košarice rahlo povečala.

V primerjavi s predzadnjim popisom pred mesecem dni se je cena osnovne košarica rahlo povišala in sicer za 0,49 evra, kar pomeni povišanje za 1,18 %, medtem ko se je razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo najcenejše nakupovalne košarice zmanjšala za 1,11 evra (16 %). Med zadnjim in tokratnim popisom je namreč razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo košarice znašala 6,92 evra, medtem, ko razlika na zadnjem popisu znaša 5,81 evra. Povprečna vrednost košarice v petem popisu znaša 42,23 evra, kar je za 0,9 % (0,39 evra) višja vrednost od povprečne vrednosti najcenejše košarice pri četrtem popisu (41,84 evra).

Pregled izbire izdelkov glede na poreklo razkriva, da večina trgovcev ponuja pretežno slovenske izdelke. Pri tem najbolj izstopajo goveje meso, jajca in jogurt, ki so pri vseh trgovcih izključno slovenskega porekla. Tudi piščančje in svinjsko meso, krompir, jabolka, moka in kruh so pri večini trgovcev slovenskega porekla. Največ izdelkov s poreklom iz EU se nahaja v kategorijah sladkorja, testenin, masla in sira.