Ostalo

Direktor Razvojnega centra Murska Sobota Bojan Kar prevzema vodenje Združenja regionalnih razvojnih agencij v Sloveniji

Bojan Kar, direktor Razvojnega centra Murska Sobota, je bil na skupščini Združenja regionalnih razvojnih agencij soglasno izvoljen za novega predsednika. Vodenje združenja, ki povezuje 12 slovenskih regionalnih razvojnih agencij, po eno iz vsake statistične regije, prevzema v začetku leta 2023.
Prevzem vodenja združenja je svojevrstna potrditev in priznanje delu Razvojnega centra Murska Sobota, ki ga agencija opravlja na področju spodbujanja regionalnega razvoja. S prevzemom funkcije predsedovanja združenja bo Razvojni center Murska Sobota še v večji meri postavljen pred izzive iskanja priložnosti in sinergij v luči bolj uravnoteženega razvoja regij in zmanjševanja regionalnih razlik v Sloveniji.

Izvedene aktivnosti in vloga Razvojnega centra Murska Sobota v Pomurju

“V letu 2022 smo uspešno zaključili pripravo in koordinacijo najpomembnejšega strateškega dokumenta regije, tj. Regionalnega razvojnega programa Pomurske regije za obdobje 2021-2027 in aktivno sodelovali pri pripravi Partnerskega Sporazuma in Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027. V luči razvoja regije aktivno spremljamo izvajanje regijskih projektov v okviru Dogovora za razvoj Pomurske regije, izvajamo aktivnosti promocije regije za privabljanje domačih in tujih investitorjev ter aktivnosti za izboljšanje položaja Romov v okviru vzpostavljene projektne pisarne za razvoj romske skupnosti,” so sporočili.

Razvojni center Murska Sobota administrativno, tehnično in strokovno podpira ključne regijske organe in sodeluje pri izvajanju dela v sklopu Razvojnega sveta Kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Skozi svoje delo informirajo, obveščajo in koordinirajo razvojne deležnike v regiji, obenem pa uspešno sodelujejo v več mednarodnih projektih, ki so pomembni za razvoj regije.

“Na področju podjetništva brezplačno svetujemo potencialnim podjetnikom in mikro, malim ter srednje velikim podjetjem (MSP) v okviru poslovne točke SPOT svetovanje Pomurje in neposredno vlagamo v znanje, kompetence in izobraževanje potencialnih podjetnikov iz regije z izvedbo podjetniškega usposabljanja v okviru projekta PONI Pomurje – Podjetno nad izzive v Pomurski razvojni regiji. Delujemo tudi na področju povečanja privlačnosti regije, kjer z upravljanjem Regijskega promocijskega centra Expano skrbimo za promocijo Pomurja, povezujemo ponudnike in generiramo nove produkte v turizmu. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali za razvoj regije, za dialoge z institucijami, občinami, gospodarstvom in civilno sfero, da se bomo lahko primerno in pravočasno odzvali na izzive celotne regije,” so zaključili.

Združenje regionalnih razvojnih agencij v Sloveniji

Združenje regionalnih razvojnih agencij je bilo ustanovljeno junija 2002. Povezuje 12 slovenskih regionalnih razvojnih agencij, štiri med njimi delujejo kot mrežne regionalne agencije, ki nastopajo kot subjekti spodbujanja skladnega in trajnostnega razvoja na regionalni ravni.

Združenje ima pomembno vlogo pri mednarodnem povezovanju. Čeprav ima večina agencij že v veliki meri razvite razvojne mehanizme in orodja, pa posamezne regije in njene razvojne ustanove v mednarodnem prostoru velikokrat ne dosegajo potrebnih velikostnih standardov. “Zato smo povezani močnejši tako pri iskanju znanj in njihovi rabi v domačem prostoru kot pri prenašanju naših znanj v nova okolja.”