Ostalo

OO SD Lendava: “Županova samoiniciativa da ali ne ?”

Včeraj 24.2.2016 ste lahko prebrali na spletni strani občine Lendava (www.lendava.si), in tudi na naši spletni strani, pojasnila ministrstva za notranje zadeve RS, ki so odgovor na zastavljena vprašanja in prošnjo občinskega odbora SD Lendava naslovljena na župana občine Lendava,19.01.2016, vezana na delovanje in status sprejemnega-nastanitvenega centra za tuje prebežnike v Lendavi.

Pismo občinskega odbora SD Lendava objavljamo v celoti:

“4.2.2016 smo prejeli  s strani urada župana občine Lendava, odgovor (prošnja SD in odgovor županovega urada je bil objavljen na spletni strani Lendavainfo.com) na naš dopis z dne 19.01.2016, ki pa nas ni povsem zadovoljil, saj so bili odgovori pavšalni in niso odgovarjali na konkretno zastavljena vprašanja. Iz vsebine odgovora urada župana tudi razberemo, da nas poučuje o tem kdo je pravi naslov za naša vprašanja in da sama občina Lendava nima kaj dosti opraviti z zbirnim centrom za begunce. Sprašujemo pa se, kdo je v takem primeru sogovornik z vladnimi institucijami?

Ali ni ena od osnovnih nalog oz. obveznosti slehernega župana obveščanje občanov, o dogajanjih v lokalnem okolju, ne glede na to kdo so nosilci aktivnosti? Občani imamo pravico biti obveščeni o vseh pomembnih dogajanjih, ki zadevajo bivanje v našem, lastnem okolju, predvsem pa te informacije morajo biti resnične, nedvoumne, saj nas takšne informacije pomirjajo, vzbujajo zaupanje v delo občinskih organov ter pripomorejo k lažjemu premagovanju vsakdanjih težav, k strpnemu sobivanja. Pri obveščanju in komuniciranju z javnostjo pričakujemo županovo samoiniciativno ravnanje, saj odziv šele na pobudo posameznikov, javnosti, daje občutek da se poskuša nekaj prikrivat.

Naj spomnimo samo na nedavna dogajanja, vezana na nastanitev beguncev v Kidričevem in Kranju, kjer so se ljudje zelo burno in ogorčeno odzvali na dejanja pristojnih institucij. Vse pletene strani so kaj hitro ugotovile da je do take reakcije prišlo zaradi nezadostne informiranosti in slabe komunikacije!

V Sloveniji smo že velikokrat pokazali in dokazali našo pripravljenost pomagati tistim ki so pomoči potrebni, tako tudi v Lendavi nismo bili izjema, saj smo z razumevanjem in strpnostjo sprejeli »nastanitveni center za begunce«. Približno eno leto je od tega ko je bil ta center vzpostavljen, takrat je bilo rečeno da je ta center začasnega značaja, ter da ima prehodni status, kapacitete pribl. 600 oseb. Konec preteklega leta pa so se postavile dodatne kapacitete in oprema, ki naj bi po neuradnih podatkih omogočale nastanitev 1.200 osebam. Lokalna javnost se sprašuje, komentira, v tej smeri da ta sprejemni center ni več začasen in dobiva nek stalni značaj. Veliko je takih, ki mislimo da je lokacija tega centra, v primeru da center za prebežnike ostaja, neprimerna saj se nahaja na samem vhodu v mest in tako je prvi stik ki ga imajo turisti, poslovneži in ostali ki prihajajo v Lendavo – begunski sprejemni center. Verjetno so občutki vseh ki prihaja v mesto, posebej tistih ki so v našem mestu prvič, nelagodni in se jim porajajo pomisleki o varnosti. Zato naslavljamo na župana in občinski svet občine Lendava pobudo da se poišče primernejša lokacija za sprejemni center beguncev, ki bi bil manj moteč in prijaznejši za Lendavski  vsakdan.

V upanju, da bo komunikacija in informiranost v naši lokalni skupnosti stekla bolje, da ne bo prihajalo do nepotrebnih razprtij, nesoglasij, sovražnega besedičenja in podobno, da bomo v teh, za mnoge, neprijaznih časih lažje in strpnejše premagovali vsakdanjik,

Vas pozdravljamo, Socialni demokrati Lendave.”