Ostalo

Odslej pisarna geodetskega podjetja tudi v Lendavi

Lendava je doslej bila eno redkih, če ne edino  mesto  v Sloveniji, v katerem ni bilo sedeža pooblaščenega izvajalca geodetskih storitev, kjer bi lahko občanke in občani, podjetja ter ustanove, neposredno urejali geodetske in katastrske zadeve. To je velikokrat predstavljalo precejšnjo težavo, saj je običajno po telefonu težko razložiti, kakšno storitev bi pravzaprav potrebovali.

V geodetskem podjetju Mera, ki ima več kot dvajsetletno tradicijo opravljanja storitev na območju Pomurja in širše Slovenije, so sprejeli odločitev odprti Poslovno enoto tudi v Lendavi.

Odslej  bodo lahko  občanke in občani iz Občine Lendava  in sosednjih občin Upravne enote Lendava v pisarni tega geodetske ga podjetja urejali vse zadeve, ki se tičejo geodetske službe in geodetskih storitev.

V podjetju se ukvarjajo predvsem z urejanjem parcelnih  mej, izravnavanjem mej, izvajanjem parcelacij, označevanjem mej v naravi. Izvajajo tudi pogodbene in upravne komasacije zemljišč.

Zelo veliko je primerov, da v javne evidence niso evidentirani objekti, ki ležijo na parcelah lastnic in lastnikov. Poskrbeli bodo, da za vse take objekte izdelajo predpisane Elaborate, na podlagi katerih Geodetska uprava izvede spremembe v evidencah za katere je pristojna.

Velikokrat se zgodi, da bi radi starši svojim otrokom podarili del stavbe z delom parcele, kjer bi si mladi uredili svoje bivališče. Za take primere vam bodo izdelali Etažni načrt stavbe, ki je pogoj, da se tak del stavbe vknjiži v Zemljiško knjigo.

Za potrebe projektiranja objektov in naprav kakor tudi za potrebe pridobitve uporabnih dovoljenj novo zgrajenih objektov izdelujejo Geodetske načrte. Pri njih je mogoče naročiti tudi različne uradne zakoličbe, ki so potrebne pred pričetkom gradnje objektov za katere je izdano gradbeno dovoljenje.

Zelo veliko izkušenj imajo tudi z izmero komunalnih vodov in izdelavo Elaboratov Gospodarske infrastrukture.

V njihovi pisarni vam lahko izrišejo tudi kopijo iz Zemljiško katastrskega prikaza (mapno kopijo), radi pa vam bodo dali tudi kakšen nasvet, ki zadeva področja s katerimi se ukvarjajo.

Pisarno so odprli v poslovni stavbi na Glavni ulici 11 v Lendavi. Delovni čas pisarne je v ponedeljek, torek in četrtek med 7:30 in 15:30, v sredo od 7:30 do 16:00 in v petek od 7:30 do 14:30.

Veseli bodo vašega obiska. Lahko pa jih kontaktirate tudi po telefonu št. 082-052-182 ali na elektronski naslov lendava@mera.si.

Prve tri mesece obljubljajo otvoritveni popust na geodetske storitve.

Oglasno sporočilo