Oddelek za prekrške iz Lendave že preseljen v Ljutomer

Okrajno lendavsko sodišče je pred nekaj dnevi ostalo brez oddelka za prekrške. Premestitev omenjenega oddelka na drugo okrajno sodišče, natančneje v Ljutomer, se je zgodilo v okviru racionalizacije poslovanja sodišč, v Ljutomer pa so bili preseljeni tudi oddelki in Gornje Radgone in Murske Sobote.
Pred nekaj dnevi so zaradi racionalizacije poslovanja sodišča in kadrovskih virov enotni oddelek za reševanje prekrškovnih zadev, ki je še do pred kratkim posloval na štirih lokacijah, preselili v izpraznjene prostore Okrajnega sodišča v Ljutomeru, kjer so izselili Zunanji oddelek Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti. Praktično zdaj to pomeni, da bo nekdo, ki bo storil prometni prekršek na Goričkem, moral zanj odgovarjati v Ljutomeru, ne več recimo v Murski Soboti.

Zoper takšno odločitev na PMSNS že protestirali

Že ob prvi najavi, se je PMSNS v uradnem pismu obrnil na Okrožno sodišče v Murski Soboti, ter se pozanimal, kako se bo zagotavljala dvojezičnost izven narodnostno mešanega območja. “Namreč na podlagi dosedanjih izkušenj pri reorganizaciji državnih služb ugotavljajo, da je bilo s prenosom nalog na območje izven narodnostno mešanega območja skoraj vselej zmanjšan dostop do urejanja postopkov v jeziku samoupravne narodne skupnosti,” so zapisali pri PMSNS.

A kot je zatrdil predsednik okrožnega sodišča v Murski Soboti, Branko Palatin, so v PMSNS nepotrebno zaskrbljeni. “S samo preselitvijo pripadnikom madžarske narodne skupnosti ne bodo kršene ali zmanjšane ustavno zagotovljene pravice. Enako kot do sedaj jim bo zagotovljena pravica do uporabe svojega jezika ter vodenja postopkov v obeh jezikih. Tudi ovojnice in druga pisanja se bodo še naprej pošiljala oz. vročala v madžarskem jeziku. Za zagotovitev te pravice ima Okrožno sodišče v Murski Soboti sistemizirano delovno mesto tolmačke za madžarski jezik, v okviru enotnega oddelka na lokaciji v Ljutomeru pa bo zaposlen tudi javni uslužbenec, ki aktivno obvlada madžarski jezik,” je zatrdil Branko Palatin, predsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti.