Sveže

Od leta 2005 do leta 2022 se je število kmetij na območju Pomurja iz okrog 9.600 zmanjšalo na 6.000

Po pregledu trenutnega stanja kmetijstva, so v Kmetijsko-gozdarskem zavodu (KGZ) Murska Sobota ugotovili, da se je od leta 2005 do leta 2022 število kmetij na območju Pomurja iz okrog 9.600 zmanjšalo na 6.000. Gre sicer za velik upad, a so se na ta račun nekatere kmetije povečale.
Od leta 2010 slovensko kmetijstvo izgublja na pomembnosti za državno gospodarstvo, predvsem živinorejska panoga beleži hud padec dejavnosti, so že leta 2021 izpostavili pri Statističnem uradu RS. Med drugim je, na podlagi raziskave Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota postalo jasno, da v Pomurju beležimo visok upad števila kmetij. Iz števila 9.600 (leta 2005), se je ta številka znižala na 6.000 (leta 2022). V Pomurju sicer kmetijstvo ustvari 5,9 odstotka BDP.

Pri KGZ Murska Sobota ugotavljajo, da kmetije sicer niso propadle, temveč so prenehale s pridelavo, prirejo … in so zemljo dale v najem ali jo prodale. Na ta način so se, kot so še ugotovili, druge kmetije povečale. Na območju Pomurja ugotavljajo, da so v največji meri prenehale kmetovati mešane kmetije. Interes za živinorejsko prirejo (mleko, prašiče in druge dejavnosti) prav tako upada. Nekdaj paradni konj slovenskega kmetijstva je tako še silhueta samega sebe.

Ocenjujejo, da bo v prihodnosti še okrog 1.100 kmetij prenehalo s kmetovanjem in se bo tako število znižalo na 5.000 kmetij, kot je bilo povedano že v 90. letih. V prihodnosti se bo zniževalo tudi število kmetij z dopolnilno dejavnostjo in sicer zaradi prezapletene zakonodaje, vodenja evidenc … V Pomurju imamo v ekološki pridelavi 2.400 ha površin, od katerih je 80 odstotkov njivskih, 20 odstotkov pa travnatih površin. V drugih predelih države je situacija ravno obratna.

Je pa pri tem potrebno poudariti, da se veča interes za ekološko kmetovanje. Na območju Pomurja se s tem ukvarja okrog 200 kmetij, narašča pa tudi interes za biodinamično kmetijstvo. V prihodnosti bo seveda potrebna aktivacija namakanja kmetijskih površin, so ugotovili pri KGZS Murska Sobota, veliko pa bo potrebno narediti na povezovanju kmetov, tudi na področju prodaje (pridelkov, izdelkov, pitovne živine). Okoli 600 kmetij so na območju Pomurja prevzeli mladi prevzemniki, ki so tudi bolj izobraženi. Na območju Pomurja je lani preko elektronskega vnosa (subvencijske kampanje) bilo dodeljenih 40 milijonov evrov (dobesedno za kmetije) in preko javnih razpisov ministrstva za kmetijstvo 12 milijonov evrov.