Sveže

Od danes je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja na območju celotne države

Trenutno se v Republiki Sloveniji že soočamo z daljšim sušnim obdobjem, kar je izjemno povečalo požarno ogroženost naravnega okolja. Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju je tako Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje včeraj razglasila, da z današnjim dnem velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
Daljše obdobje suhega vremena povzroča ugodne razmere za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju. Število požarov v naravi je predvsem zaradi spomladanskega čiščenja kmetijskih površin ter kurjenja in požiganja nenevarnih naravnih materialov povečano skoraj povsod po državi. Takšne razmere bodo trajale do prvih obilnejših padavin, ki pa  jih še ne pričakujemo. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je zato na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju razglasila, da je z današnjim 1. julijem 2022 razglašena velika požarno ogroženost naravnega okolja na območju vse države.

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor!

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.