SvežeIz občinskega sveta Občine Lendava

Občinski svet podal soglasje dr. Judit Zágorec – Csuka za direktorico javnega zavoda KKC Lendava

Na minulem zasedanju občinskega sveta Občina Lendava so občinski svetniki z devetimi glasovi za, dvema glasovoma proti in s štirimi vzdržanimi glasovi dr. Judit Zágorec – Csuka podali soglasje za direktorico javnega zavoda KKC Lendava. Slednja je bila edina prijavljena kandidatka in je izpolnjevala prav vse pogoje navedene v razpisu, v kar pa sta podvomila občinska svetnika Stanislav Gjerkeš in Dejan Süč.
Za direktorja javnega zavoda KKC Lendava predlagana kandidatka je do sedaj opravlja funkcijo v.d. direktorja javnega zavoda, saj jo je na to delovno mesto imenoval svet zavoda na svoji 3. korespondenčni seji seji dne 26.7.2022. Svet zavoda bo direktorja javnega zavoda KKC Lendava za mandatno dobo 5 let imenoval na podlagi soglasja ustanovitelja in mnenja soustanoviteljice, mnenja občin, ki so na zavod s pogodbo prenesle opravljanje knjižnične dejavnosti in mnenja strokovnih delavcev zavoda kot to določa 14. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda. Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava je na svoji 18. redni seji dne 19.9.2022 k predlagani kandidatki že podala pozitivno mnenje, v sredo, 28.9.2022 pa so pozitivno mnenje h kandidatki (soglasno) podali tudi strokovni delavci zavoda.

Nekateri občinski svetniki želeli točko dnevnega reda umakniti

Občinski svetnik Dejan Süč je uvodoma predlagal, da se točka o podaji soglasja dr. Judit Zágorec – Csuka umakne iz dnevnega reda, saj da ni prepričan, ali želijo občinski svetniki mesec dni pred lokalnimi volitvami nase prevzeti to odgovornost. Poleg tega je omenil, da je kandidatka še vedno zaposlena v knjižnici DOŠ I Lendava, kjer opravi 80% svojega delovnega dneva, 20% pa nameni za javni zavod in, da je to zanj nesprejemljivo. V debato se je za tem vključil dr. Robert Požonec, ki je dejal, da je svet javnega zavoda na občinski svet omenjeno točko predlagal iz razloga, da se v javnem zavodu končno uredi stanje in, da delo lahko steče. “Ne vem komu je v interesu, da tam naprej še vlada kaos. Kandidatka je strokovno kompetentna in ne vidim razloga za umik točke,” je še dejal dr. Požonec. Enakega mnenja glede umika je bil tudi občinski svetnik Drago Nađ.

“Kolikor je meni znano, so delavci Zagorčevo potrdili soglasno in tako je storil tudi svet zavoda, pozitivno mnenje pa je dal tudi soustanovitelj. Kot je dejal dr. Požonec, dajmo to agonijo že enkrat presekat,” je bil jasen Ivan Koncut, podžupan Občine Lendava v opravljanju funkcije župana. Občinski svetnik Stanislav Gjerkeš v nadaljevanju pove, da na vsakem vogalu sliši, da kandidatka ne ustreza vsem pogojem in se strinja z umikom točke, Süč pa še opomni, da dr. Zágorec – Csukajeva nima delovnih izkušenj kot zahteva razpis.

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je kandidatki podala pozitivno mnenje a pri glasovanju ni bila soglasna. Imeli so namreč pomisleke v delu predstavitve, ki se je nanašal na enoto Gledališka in koncertna dvorana. Na seji občinskega sveta je bila prisotna tudi zunanja svetovalka Občine Lendava, mag. Edita Horvat iz zavoda Idealis, ki že ves čas strokovno vodi postopke v zvezi z javnim zavodom KKC in, ki je bila hkrati predsednica komisije izbirnega postopka pri javnem zavodu KKC. V debato se je vnovič vključil Dejan Süč, katerega je zanimalo, na kak način so ugotavljali vodstvene izkušnje in ali so povprašali, ali je to delovno mesto, na katerem je kandidatka, sistemizirano kot vodstveno delovno mesto, saj so vodstvene izkušnje pogoj. Mag. Horvatova mu je odgovorila, da so bile pregledane vse pogodbe in vsa dokumentacija. Dejala je še, da je kandidatka bila že leta 2008 imenovana za vodjo knjižnice in je opravljala tudi druga dela ter vodenje projektov, ki se po uredbah in zakonih smatrajo kot delo na vodstvenem položaju.

Občinskemu svetniku Gjerkešu omenjene strokovne razlage še vedno niso bile dovolj in je predlagal uradno mnenje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ali to drži ali ne in, da se pred pridobitvijo tega mnenja o kandidatki ne glasuje. Mag. Horvatova ga je za tem opomnila, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ni pristojno za dajanje takih mnenj in, da uredbe ter kolektivne pogodbe lahko preveri sam. Poleg tega je še omenila, da v uradne sklepe ne gre dvomiti in, da občinski svet nima pravice preverjati verodostojnih dokumentov ki so podpisani in overjeni, mu je še dejala.

dr. Judit Zágorec – Csuka