Ostalo

Občinski svet Občine Lendava podal soglasje nadaljevanju postopka za razrešitev direktorja javnega zavoda KKC, dr. Alberta Halásza

Nekaj minut čez 15.30 uro danes se je v veliki sejni dvorani Občine Lendava odvila in deset minut čez 17.00 uro tudi zaključila 1. izredna seja občinskega sveta Občine Lendava z eno samo vsebinsko točko in sicer predlog sklepa o soglasju k sklepu o razrešitvi direktorja javnega zavoda KKC Lendava, pred potekom mandata. Od 15 prisotnih svetnikov, jih je sklep podprlo 10.
V veliki sejni dvorani na Glavni ulici 20 se je danes odvila 1. izredna seja občine Lendava, ki je trajala uro in dvajset minut. Občinski svetniki so se zbrali zato, da podajo ali pa ne podajo soglasja k sklepu o razrešitvi direktorja javnega zavoda KKC Lendava, dr. Alberta Halásza. Razprava v dvorani je sicer bila precej burna, v razpravi je sodelovalo kar nekaj občinskih svetnikov, slišana mnenja in tudi replike pa so bile precej različne. Direktorju javnega zavoda je v gradivu za sejo bilo očitano, da slednji “pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda” in, da “s svojim nevestnim ali neprimernim delom zavodu povzroča večjo škodo,” nekaj občinskih svetnikov pa se je dotaknilo tudi nenamenske porabe javnih denarnih sredstev (plačilo sodne takse in pravdnih stroškov zasebne tožbe), kar je tudi navedeno v gradivu za omenjeno sejo.

Občinski svet občine Lendava je tako danes podal soglasje o nadaljevanju postopka razrešitve, ki ga vodi svet javnega zavoda KKC in ne občinski svet, ki direktorja prav tako tudi ne razrešuje. Občine, ki so na območju Upravne enote Lendava (Dobrovnik, Turnišče, Črenšovci, Odranci, Kobilje in Velika Polana), bodo k nadaljevanju postopka podale zgolj svoja mnenja, katera pa, kakršna koli bodo, niso zavezujoča. Svet javnega zavoda KKC je torej dobil zeleno luč, da nadaljuje postopek razrešitve po veljavnih predpisih in aktih.