Ostalo

Dom starejših Lendava pričel z izvajanjem programa Pomoč na domu tudi v občini Črenšovci

Dom starejših Lendava je z letošnjim januarjem program Pomoč na domu pričel izvajati tudi na območju občine Črenšovci. Ta zajema naselja Črenšovci, Dolnja Bistrica, Gornja Bistrica, Srednja Bistrica, Trnje in Žižki, program pa je namenjen starim, invalidnim in bolnim ljudem.
Dom starejših Lendava je v letošnjem letu pričel z izvajanjem programa Pomoč na domu na območju občine Črenšovci, ki zajema naselja Črenšovci, Dolnja Bistrica, Gornja Bistrica, Srednja Bistrica, Trnje in Žižki. Storitev se prične izvajati na zahtevo upravičenca, ki izpolni prošnjo za izvajanje pomoči na domu.  Izvajanje pomoči na domu je možno v obsegu največ 20 ur tedensko.

Pomoč na domu se po informacijah Doma starejših Lendava izvaja  od ponedeljka do nedelje dvakrat na dan dopoldan in popoldan. Koordinatorka pomoči na domu bo vse uspešno prijavljene obiskala in se z vami dogovorila o obsegu, trajanju in načinu izvajanja storitve. Zainteresirani se za program Pomoč na domu lahko prijavijo od ponedeljka do sobote in tudi ob nedeljah in praznikih.

Do storitve so upravičene osebe, starejše od 65 in več let in zaradi starosti ali drugih okoliščin potrebujejo manjši obseg pomoči pri osnovnih življenjskih opravilih, osebe, ki imajo status invalida, kot ga določa Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, druge invalidne osebe s priznano pravico do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega CSD brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, hudo bolni otrok ali otrok s težavno motnjo v telesnem razvoju in otrok s težko ali najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.