Ostalo

Občini Dobrovnik in Turnišče bosta, vsaka iz svoje strani, uredili kolesarski povezavi

Povezovalna cesta med krajema istoimenskih občin, Turnišče in Dobrovnik, je priljubljena cesta ne samo za voznike osebnih avtomobilov, temveč tudi za pešce in kolesarje. Omenjena cesta predstavlja najkrajšo pot med obema občinama, ob kateri pa imata vodstvi občin namero že dlje časa dograditi kolesarsko stezao.
Občina Turnišče in Dobrovnik, dve sosednji občini, bosta že kmalu pričeli z ureditvijo kolesarskih stez, vsaka na svojem območju, Občina Dobrovnik pa bo na svojem območju obnovila tudi cesto. Občina Dobrovnik je že objavila dva poziva za oddajo del. Na območju Dobrovnika bo kolesarska steza zgrajena v sklopu ureditve ceste, kar v praksi pomeni, da bodo cesto razširili in kolesarsko stezo ločili z debeloslojno zvočno cestno označbo, med tem, ko imajo na Občini Turnišče kolesarsko urediti na način, da bo ta ločena od ceste.

Občina Dobrovnik bo tako uredila okrog 1,5 kilometra cestišča z vključeno kolesarsko stezo, Občina Turnišče pa 600 metrov kolesarske steze, za katero je zemljišča že odkupila. Dobrovniška Občina bo cesto uredila v sklopu projekta ureditve Kmetijsko poslovne cone Dobrovnik, druga faza. V sklop del je zajeta še preplastitev ceste do podjetja Ocean Orchids in gramoznice podjetja Nograd ter rekonstrukcije ceste v nadaljevanju do naselja Dobrovnik in Kamovci, ki pa sta že urejeni. Naložbe bodo sofinancirane iz evropskih sredstev.